Siirry sisältöön

Eurokolikoiden liikkeeseenlaskijoita ovat euroalueen jäsenmaat. Suomessa kolikoiden liikkeeseenlaskun yksinoikeus on rahalain nojalla annettu Suomen Pankille.

Eurokolikkojen sarjaan kuuluu kahdeksan eriarvoista kolikkoa:

  • 2 euroa
  • 1 euro
  • 50 senttiä
  • 20 senttiä
  • 10 senttiä
  • 5 senttiä
  • 2 senttiä
  • 1 sentti

Suomessa noudatetaan pyöristyssääntöä, jonka mukaan maksettava summa pyöristetään lähimpään viiteen senttiin. Pyöristyssäännön vuoksi 1 ja 2 sentin kolikot eivät ole laajassa käytössä Suomessa. Nämä pikkusentit ovat Suomessakin virallisia maksuvälineitä, mutta kaupan ei tarvitse ottaa niitä vastaan, jos se ilmoittaa siitä erikseen. Pyöristys perustuu vuonna 2000 säädettyyn lakiin; Suomi poikkeaa tässä suhteessa muista euromaista. Joissakin muissa euromaissa pyöristyssääntöjä on otettu käyttöön sopimuspohjaisesti.

Kolikoiden arvopuoli on yhteinen kaikissa euromaissa, ja sen on suunnitellut Luc Luycx Belgian rahapajasta. Tunnuspuoli sen sijaan on kansallinen, kunkin jäsenmaan itse valitsema. Kaikki muiden euromaiden liikkeeseen laskemat käyttörahat eli eurokolikot ovat käypiä maksuvälineitä kaikissa euromaissa.

Kukin eurojärjestelmän jäsenvaltio voi laskea liikkeeseen kaksi kertaa vuodessa 2 euron erikoisrahan (muistorahan). Lisäksi jokainen jäsenmaa voi laskea liikkeeseen keräilykolikoita (juhlarahoja), joiden arvo ei saa olla sama kuin eurokolikkosarjaan kuuluvien kolikoiden arvo. Keräilykolikot ovat käypiä maksuvälineitä vain siinä maassa, jossa ne on laskettu liikkeeseen. Keräilykolikoita, 2 euron erikoisrahoja sekä 1 ja 2 sentin kolikoita myy Suomessa Suomen Rahapaja .