Eurokolikoiden liikkeeseenlaskijoita ovat euroalueen jäsenmaat. Suomessa kolikoiden liikkeeseenlaskun yksinoikeus on metallirahalain nojalla annettu Suomen Pankille.

Eurokolikkojen sarjaan kuuluu kahdeksan eriarvoista kolikkoa:

  • 2 euroa
  • 1 euro
  • 50 senttiä
  • 20 senttiä
  • 10 senttiä
  • 5 senttiä
  • 2 senttiä
  • 1 sentti

Suomessa noudatetaan pyöristyssääntöä, jonka mukaan maksettava summa pyöristetään lähimpään viiteen senttiin. Pyöristyssäännön vuoksi 1 ja 2 sentin kolikot eivät ole laajassa käytössä Suomessa. Nämä pikkusentit ovat Suomessakin virallisia maksuvälineitä, mutta kaupan ei tarvitse ottaa niitä vastaan, jos se ilmoittaa siitä erikseen. Pyöristys perustuu vuonna 2000 säädettyyn lakiin; Suomi poikkeaa tässä suhteessa muista euromaista. Joissakin muissa euromaissa pyöristyssääntöjä on otettu käyttöön sopimuspohjaisesti.

Kolikoiden arvopuoli on yhteinen kaikissa euromaissa, ja sen on suunnitellut Luc Luycx Belgian rahapajasta. Tunnuspuoli sen sijaan on kansallinen, kunkin jäsenmaan itse valitsema. Kaikki muiden euromaiden liikkeeseen laskemat käyttörahat eli eurokolikot ovat käypiä maksuvälineitä kaikissa euromaissa.

2 euron erikoisrahat ja keräilykolikot

Kukin eurojärjestelmän jäsenvaltio voi laskea liikkeeseen kaksi kertaa vuodessa 2 euron erikoisrahan (muistorahan). Erikoisrahoilla on samat tekniset ominaisuudet ja sama yhteinen puoli kuin tavanomaisilla 2 euron kolikoilla, mutta niiden kansallisella puolella oleva kuva-aihe eroaa tavanomaisten eurorahojen kuva-aiheista. Lisäksi euroalueen maat voivat laskea yhdessä liikkeeseen 2 euron erikoisrahan juhlistamaan jotain koko Euroopan kannalta tärkeää tapahtumaa. Yhdessä liikkeeseen laskettujen erikoisrahojen kansallisella puolella on yhteinen kuva-aihe, jossa on liikkeeseenlaskijamaan ja juhlistettavan tapahtuman nimi maan omalla kielellä.

Erikoisrahat ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella, ja niitä voi käyttää ja maksun vastaanottajalla on velvollisuus ottaa ne vastaan tavanomaisten eurokolikoiden tavoin. 

2 euron erikoisrahojen lisäksi jokainen jäsenmaa voi laskea liikkeeseen keräilykolikoita (juhlarahoja), joiden arvo ei saa olla sama kuin eurokolikkosarjaan kuuluvien kolikoiden arvo. Keräilykolikot ovat käypiä maksuvälineitä vain siinä maassa, jossa ne on laskettu liikkeeseen.

Keräilykolikoita, 2 euron erikoisrahoja sekä 1 ja 2 sentin kolikoita myy Suomessa Suomen Moneta (Oy Nordic Moneta Ab).