Euromynten ges ut av medlemsländerna i euroområdet. I Finland har Finlands Bank enligt lagen on mynt ensamrätt att ge ut mynt.

Euromyntserien består av åtta mynt i olika valörer:

  • 2 euro
  • 1 euro
  • 50 cent
  • 20 cent
  • 10 cent
  • 5 cent
  • 2 cent
  • 1 cent

I Finland tillämpas i princip avrundning till närmaste 5 cent. På grund av avrundningsregeln används 1- och 2-centsmynt knappt alls i Finland. Dessa småmynt är officiella betalningsmedel även i Finland, men har affärerna särskild skyltning om att de inte tar emot dessa valörer behöver de inte heller göra det. Avrundningen bygger på en lag från 2000; Finland skiljer sig i detta avseende från de andra euroländerna. I några andra euroländer har avrundningsregler införts på avtalsbasis.

Valörsidan på euromynten ser likadan ut i alla euroländer och den har utformats av Luc Luycx från det belgiska myntverket. Frånsidan däremot har nationella motiv, som respektive euroland själv fått välja. Alla bruksmynt som ges ut av euroländerna, dvs. alla euromynt, är gångbara som betalningsmedel i samtliga euroländer.

2-euro jubileumsmynt och samlarmynt

Varje medlemsstat i euroområdet får ge ut 2-euros jubileumsmynt (minnesmynt) två gånger om året. Jubileumsmynt har samma kännetecken och egenskaper och den samma gemensamma sidan som ett vanligt 2-euromynt, men jubileumsmotivet på den nationella sidan är annorlunda. Euroländerna får också ge ut jubileumsmynt gemensamt för att uppmärksamma händelser av vikt för hela Europa. Dessa gemensamt utgivna jubileumsmynt har ett gemensamt motiv på den nationella sidan med det utgivande landets namn och den händelse som firas på respektive språk.

Jubileumsmynt är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. De kan användas och ska accepteras som vanliga euromynt. 

Dessutom får varje medlemsstat ge ut samlarmynt (jubileumsmynt) i andra valörer än de som ingår i euromyntserien. Samlarmynten gäller som lagliga betalningsmedel endast i utgivarlandet. 

Samlarmynt, 2-euros jubileumsmynt och 1- och 2-centsmynt säljs i Finland av Suomen Moneta (Oy Nordic Moneta Ab).