Statistiken redovisas enligt IMF:s statistikstandard för valutareserver och likviditetspositioner i utländsk valuta. Denna webbpublikation har följande innehåll:

I. Officiell valutareserv och övriga tillgångar i utländsk valuta

II. Förutbestämda nettoflöden av utländsk valuta under de närmaste 12 månaderna

III. Potentiella nettoflöden av utländsk valuta under de närmaste 12 månaderna

IV. Övriga uppgifter

Statistiken publiceras ungefär i mitten av månaden. Publikationen ges ut i euro och tills vidare enbart på engelska.

Publikationer

2024

|In June 2024|In May 2024 |In April 2024|In March 2024| In February 2024 |In January 2024 |

2023

| In December 2023 |In November 2023|In October 2023 |In September 2023In August 2023 In July 2023  |In June 2023In May 2023 | In April 2023 | In March 2023 | In February 2023  | In January 2023 |

2022

| In December 2022|In November 2022|In October 2022  |In September 2022 | In August 2022 In July 2022 |In June 2022 In May 2022  | In April 2022 | In March 2022  | In February 2022  | In January 2022 |

2021

| In December 2021 |In November 2021 |In October 2021 |In September 2021 | In August 2021 | In July 2021  In June 2021  | In May 2021  | In April 2021 | In March 2021 | In February 2021 | In January 2021 |

2020

| In December 2020|In November 2020 |In October 2020 | In September 2020| In August 2020 | In July 2020In June 2020 | In May 2020 | In April 2020 | In March 2020| In February 2020 | In January 2020 |

2019

| In December 2019 |In November 2019 | In October 2019 | In September 2019 |In August 2019In July 2019  | In June 2019  | In May 2019  | In April 2019 | In March 2019 | In February 2019 | In January 2019 |

2018

| In December 2018 | In November 2018 | In October 2018 | In September 2018 |In August 2018 | In July 2018  | In June 2018  | In May 2018 | In April 2018| In March 2018 | In February 2018  | In January 2018 |

2017

 | In December 2017| In November 2017| In October 2017| In September 2017 |In August 2017  | In July 2017 | In June 2017 | In May 2017| In April 2017 | In March 2017 | In February 2017| In January 2017 |


2016

| In December 2016 | In November 2016| In October 2016 | In September 2016 |In August 2016|In July 2016 | In June 2016  | In May 2016  | In April 2016  | In March 2016 | In February 2016 | In January 2016 |

2015

| In December 2015    | In November 2015   | In October 2015  | In September 2015   |In August 2015  |In July 2015 | In June 2015  | In May 2015 | In April 2015 | | In March 2015 | In February 2015 | In January 2015 |

2014

|In December 2014 |In November 2014 | In October 2014 |In September 2014 |In August 2014 |In July 2014 | In June 2014 | In May 2014 | In April 2014 | In March 2014 | In February 2014 | In January 2014 |


2013

|In December 2013 |In November 2013 |In October 2013|In September 2013 |In August 2013 |In July 2013 | In June 2013 | In May 2013 | In April 2013 | In March 2013 | In February 2013 | In January 2013 |


2012

|In December 2012 |In November 2012 |In October 2012 |In September 2012 |In August 2012 |In July 2012 |In June 2012 | | In May 2012 | In April 2012 | In March 2012| In February 2012 | In January 2012 |

2011

| In December 2011 | In November 2011 | In October 2011 | In September 2011 | In August 2011 | In July 2011 | In June 2011 | In May 2011| In April 2011| In March 2011| In February 2011| In January 2011 |

2010

| In December 2010 | In November 2010 | In October 2010 | In September 2010 | In August 2010 | In July 2010 | In June 2010 | In May 2010 | In April 2010 | In March 2010 | In February 2010 | In January 2010 |

2009

| In December 2009 | In November 2009 | In October 2009 | In September 2009 | In August 2009 | In July 2009 | In June 2009 | In May 2009 | In April 2009 | In March 2009 | In February 2009 | In January 2009 |

2008

| In December 2008 | In November 2008 | In October 2008 | In September 2008 | In August 2008 | In July 2008 | In June 2008 | In May 2008 | In April 2008 | In March 2008 | In February 2008 | In January 2008 |

2007

| In December 2007 | In November 2007 | In October 2007 | In September 2007 | In August 2007 | In July 2007 | In June 2007 | In May 2007 | In April 2007 | In March 2007 | In February 2007 | In January 2007 |

 2006

| In December 2006 | In November 2006 | In October 2006 | In September 2006 | In August 2006 | In July 2006 | In June 2006 | In May 2006 | In April 2006 | In March 2006 | In February 2006 | In January 2006 |

2005

| In December 2005 | In November 2005 | In October 2005 | In September 2005 | In August 2005 | In July 2005 | In June 2005 | In May 2005 | In April 2005 | In March 2005 | In February 2005 | In January 2005 |

2004

| In December 2004 | In November 2004 | In October 2004 | In September 2004 | In August 2004 | In July 2004 | In June 2004 | In May 2004 | In April 2004 | In March 2004 | In February 2004 | In January 2004 |

2003

| In December 2003 | In November 2003 | In October 2003 | In September 2003 | In August 2003 | In July 2003 | In June 2003 | In May 2003 | In April 2003 | In March 2003 | In February 2003 | In January 2003 |

2002

| In December 2002 | In November 2002 | In October 2002 | In September 2002 | In August 2002 | In July 2002 | In June 2002 | In May 2002 | In April 2002 | In March 2002 | In February 2002 | In January 2002 |