Finlands Bank söker i sin katalysatorroll främja marknadsutvecklingen och därmed effektiva betalningslösningar för hela samhället.

Betalningsrådet är ett nationellt samarbetsorgan för utveckling av massbetalningar. Betalningsrådet samlar betaltjänstanvändare, betaltjänstleverantörer och myndigheter i syfte att främja utnyttjandet av moderna och internationellt kompatibla betalningssätt som är effektiva för samhället. För funktionssäkra och effektiva betalningssystem krävs ett smidigt samarbete mellan alla parter i betalningskedjan. I betalningsrådet får såväl betaltjänstanvändare och betaltjänstleverantörer som myndigheter komma till tals då framtida betalningslösningar dryftas. Det är särskilt viktigt med tanke på den framskridande internationaliseringen av betalningssystemen. Betalningsrådet verkar också som nationell partner till Euro Retail Payments Board, ERPB.

Betalningsrådet undersöker och analyserar förändringar i omvärlden, aktuella projekt inom betalningsbranschen och regleringens inverkan. Betalningsrådet påverkar utvecklingen av betalningar genom att publicera analyser och slutledningar t.ex. vid ett årligt betalningsforum. Betalningsrådet publicerar en årsrapport över sitt arbete. För den praktiska organiseringen av arbetet svarar Finlands Bank. I betalningsrådets arbete deltar Finlands Näringsliv EK, FiCom, Finans Finland, Folkpensionsanstalten, Finsk Handel, Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentförbundet, Nordea Bank, OP Gruppen, Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, finansministeriet och Finlands Bank.