​Ett nytt nationellt samarbetsorgan, betalningsrådet, som grundats för att utveckla massbetalningarna samlades i dag den 9 januari 2014 för första gången. Betalningsrådet samlar betaltjänstanvändare och -producenter samt myndigheter för att främja utnyttjandet av moderna och internationellt kompatibla betalningssätt som är effektiva för samhället.

Betalningsrådets ordförande, direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen från Finlands Bank, betonade betydelsen av tillförlitliga och effektiva betalningssystem särskilt i dagens föränderliga värld.

”För tillförlitliga och effektiva betalningssystem krävs ett smidigt samarbete mellan alla parter i betalningskedjan. I betalningsrådet kan hänsyn tas till såväl betaltjänstanvändarnas och
-producenternas som myndigheternas synpunkter då framtida betalningslösningar dryftas. Det är särskilt viktigt med tanke på den fortsatta internationaliseringen av betalningssystemen”, framhöll Hakkarainen.

Betalningsrådet undersöker och analyserar förändringar i omvärlden, pågående projekt inom betalningsbranschen och regleringens inverkan. Rådet påverkar utvecklingen av betalningar genom att offentliggöra analyser och slutledningar till exempel vid ett årligt betalningsforum. Betalningsrådet publicerar en årsrapport över sitt arbete. Finlands Bank svarar för den praktiska organiseringen av arbetet.

Betalningsrådet beslutade att genomföra följande undersökningar under sitt första verksamhetsår: 1) nuläge och trender inom betalningsbranschen i Finland och internationellt, 2) betalningar och pågående projekt inom den digitala ekonomin.

Ytterligare upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02.

I betalningsrådets arbete deltar Finlands Näringsliv EK, FiCom, Finansbranschens Centralförbund, Folkpensionsanstalten, Finsk Handel, Konkurrens- och konsumentverket, Nordea Bank Finland, OP-Pohjola-gruppen, Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, finansministeriet och Finlands Bank.