Finlands Banks huvudbyggnad ligger intill domkyrkan på Snellmansplatsen i Helsingfors centrum. På Fredsgatan 19 finns bankens andra kontorsbyggnad, som också inrymmer bankens auditorium.

Bägge byggnaderna kan lätt nås till fots eller t.ex. med spårvagn. Närmaste metrostation är Helsingfors universitet.

Åk gärna kollektivt till banken. Det finns endast ett begränsat antal parkeringsplatser nära Myntmuseet eller banken. På Senatstorget finns ett fåtal parkeringsrutor, som också får användas av bussar.

Finlands Bank arrangerar regelbundet tillställningar som är öppna för allmänheten, men inga visningar av arbetslokalerna.

Finlands Banks huvudbyggnad, Snellmansplatsen, Helsingfors:

Fredsgatan 19, Helsingfors:

 

Seminarier och konferenser

Banken ordnar ett stort antal seminarier med inbjudna gäster, t.ex. forskningsseminarier och konferenser. Seminarierna hålls vanligen i auditoriet vid Fredsgatan 19.

Föredragshållarna bör observera att det inte är tillåtet att använda minnespinnar i bankens IT-miljö. Skicka därför gärna presentationerna i förväg till banken med e-post. Kom överens om leveranssättet i god tid före tillställningen. Bärbara datorer utanför bankens nätverk kan anslutas till en presentationsprojektor. I bankens lokaler finns tillgång till ett trådlöst datanät.

Mötesdeltagarna ska anmäla sig i receptionen i entréhallen i huvudbyggnaden på Snellmansplatsen och fylla i en besöksanmälan, om inte annat har avtalats. Ytterligare upplysningar fås av kommunikationsenheten, telefon 09 183 2626, eller per e-post info(at)bof.fi.