Tillgänglighetsstatus för webbplatsen suomenpankki.fi

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetsbristerna gäller främst utformningen av länkarna. Vidare saknas alternativa texter på vissa länkade bilder och beskrivningen av innehållselementen är bristfällig. Bristerna åtgärdas i samband med underhåll och utveckling av webbplatsen.

Respons och kontaktinformation

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats? Informera oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen.

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, ta först kontakt med oss per e-post info@bof.fi. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel 0295 016 000