Tillgänglighetsstatus för de digitala tjänsterna

Dessa webbplatser uppfyller de flesta av A- och AA-kriterierna enligt de lagstadgade tillgänglighetskraven (WCAG 2.1). På webbplatsen finns vissa tillgänglighetsbrister som beskrivs närmare nedan. 

Icke-tillgängligt innehåll i de digitala tjänsterna (enligt WCAG-kriterierna) 

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullt ut. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven:

  • Den ljusröda färgen har inte ett tillräckligt kontrastvärde.
  • Användningen av tangentbordet är ställvis bristfällig.
  • En del av header-innehållet blir otydligt vid förstoring.
  • I en del videor saknas undertexter och/eller syntolkning.
  • Bildkarusellen byter bilder automatiskt och kan inte stannas.
  • Skärmläsaren anger inte alla länkar.
  • På sidan Eurosedlar i bilder saknas alternativt presentationssätt för bilderna på sedlar.
  • Sidor skapade med PowerBI uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Vårt mål är att rätta till de ovan uppräknade bristerna så snabbt som möjligt.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Anmärkningarna i detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på en sakkunniggranskning av webbplatsens uppfyllelse av de lagstadgade tillgänglighetskraven. 

Webbplatsen har lanserats den 25 januari 2017.

Detta utlåtande har upprättats den 27 januari 2021.

(Utlåtandet har senast uppdaterats den 29 september 2022.)

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Meddela oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen.

Skicka e-post

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Meddela oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen. Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, skicka respons till oss per e-post till adressen info@bof.fi.

Tillsynsmyndighet 

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ta först kontakt med oss, dvs. webbplatsens administratör. Du får svar inom två veckor (14 dagar). Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland(Länken öppnas i nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000 

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten för våra digitala tjänster

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten för våra digitala tjänster. Vi rättar till identifierade brister i samband med underhåll och utveckling av webbplatsen.