Internationell miljö

Det internationella samarbetet är en väsentlig del av Finlands Banks verksamhet och ökar ständigt i betydelse. Den viktigaste internationella samarbetsformen är deltagandet i Europeiska centralbankssystemet och Eurosystemet. Nästan alla arbetsuppgifter präglas i någon mån av Eurosystemets olika kommittéer och arbetsgrupper.

Finlands Bank medverkar också i EU-arbetet t.ex. via Ekonomiska och finansiella kommittén och Kommittén för ekonomisk politik, vilka sorterar under EU-rådet. Finlands Bank svarar också för kontakterna mellan finska staten och Internationella valutafonden (IMF). Vidare deltar banken som aktieägare i Internationella regleringsbankens (BIS) verksamhet. OECD är för banken ett viktigt forum för makro-, struktur- och finansmarknadsfrågor.

Vidare upprätthåller Finlands Bank regelbundna och mångsidiga kontakter med centralbankerna i andra länder och med viktigare internationella monetära institut.

Den internationella miljön tar sig också uttryck i möjligheterna till arbetsrotation på Europeiska centralbanken eller andra nationella centralbanker. Ett annat framträdande internationellt inslag är de interna utbildningarna för hela Eurosystemet. 

Ständig kompetensutveckling

simulaattoriseminaari-2015.jpg
Simulatorseminarium i Helsingfors på sommaren 2015 

Finlands Bank lägger stora resurser på systematiskt lärande och utveckling. Banken inser att det är viktigt för medarbetarna såväl professionellt som personligt att ständigt få lära sig något nytt och utveckla sig själv. Samarbetet med experter och kolleger inom samma bransch utgör en daglig källa till lärande.
 
Banken erbjuder de anställda många möjligheter till att utveckla och bredda sin kompetens:

  • arbetsrotation inom Finlands Bank och mellan banken och Finansinspektionen
  • arbetsrotation på Europeiska centralbanken och andra centralbanker inom Eurosystemet
  • kurser i de nationella centralbankernas eller Europeiska Centralbankens regi
  • medverkan i Eurosystemets arbetsgrupper
  • interna seminarier och kurser
  • externa kurser.

Banken satsar också hårt på utveckling av chefsarbetet. Cheferna erbjuds både interna kurser i ledarskap och gemensam ECBS ledarskapsutbildning. Enligt bankens ledningsvision är varje chef skyldig att ständigt utveckla sin ledarskapskompetens. Ledningens kvalitet mäts årligen med ledarskapsindex. Målet är att ledarskapsindex ska ligga över genomsnittet för jämförelsegruppen. 

Trivsel på arbetsplatsen

Banken erbjuder sina anställda ett stabilt anställningsförhållande och krävande expertuppgifter inom Eurosystemet, en ändamålsenlig arbetsmiljö, moderna arbetsredskap och en interaktiv arbetsgemenskap. Trevliga kolleger, ett gott arbetsklimat och resultaten av regelbundna attityd- och arbetsplatsundersökningar vittnar om god trivsel på banken.
 

ulkoisen-laskennan-tiimi.jpg
Redovisningsteamet

Banken inser betydelsen av medarbetarnas välbefinnande för utmärkta arbetsprestationer. Banken månar om personalens arbetshälsa genom att tillhandahålla en högklassig företagshälsovård, idrotts- och hobbyverksamheter och fritidslokaler. De årliga sommar- och årsfesterna utgör likaså en del av hälsosatsningarna.
 
Suomen Pankin fudisjoukkue
Suomen Pankin salibandyjuokkue