Redovisningsteamet

 

 

Vi förstår betydelsen av medarbetarnas välbefinnande för en god jobbprestation. Vi värdesätter en god vardagsvecka. Genom att erbjuda flexibla arbetsformer vill vi göra det lättare för medarbetarna att kombinera arbete och fritid. Vi har flextid och flera olika slags arbetstidsformer. Du kan självfallet också arbeta på distans.

För oss är likabehandling av medarbetarna viktigt. Vi vill genomföra likabehandling inte enbart av män och kvinnor eller medarbetare av olika ålder utan också likabehandling av olika åsikter. Som expertorganisation är vi betjänta av olika synvinklar. Därför engagerar vi aktivt vår personal i vår utvecklingsverksamhet.

Vi investerar i medarbetarnas välbefinnande genom att erbjuda en bredare företagshälsovård än vad lagen föreskriver samt tandvård, en generös semesterförmån och en sport- och kulturförmån. Med vår lunchförmån kan du avnjuta en mångsidig lunch i vår personalmatsal. Medarbetarna har tillgång till fritidslokaler i Saariselkä i Lappland och på Ramsöudd i Helsingfors. Fritidsklubbarna har ett mångsidigt utbud av sysselsättningar. Finlands Banks anrika sportklubb består av flera grensektioner med ett utbud som varierar från bollspel till deltagande i centralbankstävlingar. Mycket populära är också teaterklubben Fyrkka, konstklubben Aino, mat- och vinklubben Pruuvi och trädgårdsklubben Naatti. Du hittar säkert något i det stora utbudet som intresserar dig. Den årliga personalfesten utgör ett ytterligare bidrag till åtgärderna för att främja medarbetarnas välbefinnande.


 

Vi engagerar oss i hållbarhetsarbete och är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi ser det som viktigt att sysselsätta ungdomar och erbjuder därför årligen ett 40-tal studerande sommarjobb. Vi tillhandahåller också praktikplatser för studerande. Under 2018-2020 erbjöd bankens Young Professionals-program praktikplatser för nyutexaminerade ekonomer. Vi deltar likaså i Oikoties kampanj Vastuullinen työnantaja (Ansvarsfull arbetsgivare), vars sex principer är lätta att omfatta:

 • icke-diskriminerande
 • flexibilitet och balans i arbetslivet
 • satsningar på chefsarbetet
 • arbetets innehåll och betydelse
 • lön enligt uppdragets kravnivå
 • god sökandeupplevelse.

Kompetensutveckling

Vi lägger stora resurser på systematiskt lärande och utveckling. Vi inser betydelsen av ständigt lärande och utveckling såväl på det professionella som det personliga planet. Vi har ett diskuterande klimat, och du får gärna komma med egna tankar och idéer. Samarbetet med experter och kolleger inom samma bransch är en daglig källa till ny lärdom.

Vi erbjuder de anställda många möjligheter till att utveckla och bredda sin kompetens:

 • Arbetsrotation inom banken eller mellan banken och Finansinspektionen
 • Arbetsrotation på Europeiska centralbanken och andra centralbanker inom Eurosystemet
 • Kurser som ordnas i de nationella centralbankernas eller Europeiska centralbankens regi
 • Medverkan i Eurosystemets arbetsgrupper
 • Interna seminarier och kurser
 • Externa kurser