TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) är ett andra generationens betalningssystem som upprätthålls av Eurosystemet. Det används i alla euroländer och av EU-länderna utanför euroområdet också i Bulgarien, Kroatien, Danmark, Polen och Rumänien. Juridiskt är TARGET2 indelat i självständiga nationella system, men tekniskt bygger det på en gemensam plattform, som upprätthålls av centralbankerna i Tyskland, Italien och Frankrike. TARGET2 erbjuder sina kunder enhetliga tjänster, priser och villkor i alla länder. I systemet ingår mångsidiga likviditetshanteringstjänster och olika valbara tilläggstjänster. I Finland tillhandahålls dessa tjänster i Finlands Banks TARGET2-delsystem.

Eurosystemet genomför de penningpolitiska transaktionerna i TARGET2. Dessutom genomför de centrala betalningssystemen sin avveckling via systemet. I TARGET2 kan deltagande kreditinstitut överföra eurobetalningar i realtid mellan konton i centralbankerna. T.ex. kan en bank som är kund hos Finlands Bank sända en betalning via TARGET2 till en bank som har konto i den holländska centralbanken. Ca 1 000 direkta deltagare är kopplade till TARGET2 och via dem kan totalt ca 55 000 monetära finansinstitut nås. I TARGET2 förmedlas dagligen betalningar till ett värde av över 1 900 miljarder euro. 20 direkta deltagare är kopplade till TARGET2-Suomen Pankki, som dagligen förmedlar betalningar till ett värde av över 37 miljarder euro.

TARGET2 är öppet måndag till fredag kl. 8–19 med undantag av några allmänna helgdagar. Villkoren för tillträde till Finlands Banks TARGET2-delsystem framgår av reglerna för systemet. Ytterligare uppgifter om anslutning till TARGET2-systemet lämnas av Finlands Banks TARGET-tjänster (targetservices(at)bof.fi).