Gå till innehåll

Ekonomi i klartext-seminarier arrangeras årligen. På seminarierna behandlas aktuella ekonomiska teman.

Arrangörer för seminarierna är Finlands Bank, Finans Finland, Förbundet för lärarna i historia och samhällskunskap FLHS, Utbildningsstyrelsen, Börsstiftelsen och Ekonomi och ungdom TAT. Innehållet riktar sig särskilt till lärare i historia och samhällskunskap samt matematik-, hushålls- och klasslärare, rektorer, studiehandledare och lärarstudenter.

Seminarierna är gratis.

EKONOMI I KLARTEXT 2021

Hösten 2021 arrangeras Ekonomi i klartext-seminariet under två förmiddagar på distans via Teams. Du kan välja att delta ena dagen eller båda dagarna.

Det första seminariet äger rum onsdagen den 1 september kl. 9–11 och det andra måndagen den 6 september kl. 9–12. Alla inlägg hålls på finska.

SEMINARIEDAGEN 1.9.2021

Under den första seminariedagen behandlas konjunkturläget, penningpolitiken och pensionssystemet.

Program:

 • 9.00 Chefdirektör Olli Rehn, Finlands Bank: Det aktuella konjunkturläget mot bakgrund av pandemin samt den nya penningpolitiska strategin
 • 9.40 Direktör Mika Maliranta, Löntagarnas forskningsinstitut: Djup kris och kreativt kaos – vad händer efter konjunkturnedgångar?
 • 10.20 Verkställande direktör Piia-Noora Kauppi och direktör Mikko Kuusela, Finans Finland rf: Tar vi ur de ungas ficka – vem tar hand om Finlands åldringar och med vilka pengar? Räcker pensionssystemet till, eller behövs något ytterligare?

SEMINARIEDAGEN 6.9.2021

Den andra seminariedagen behandlar undervisningen i ekonomi.

Program:

 • 9.00 Forskardoktor Mette Ranta, Helsingfors universitet, och pedagogisk expert Lauri Vasara, Ekonomi och ungdom TAT: Forskningsfakta om sambandet mellan ekonomiskt kunnande och vårt välbefinnande
 • 9.40 Undervisningsrådet Kristina Kaihari, Utbildningsstyrelsen tillsammans med lärare: Från läroplan till branschövergripande studiehelheter i ekonomiskt kunnande – praktiska exempel från olika skolor
 • 10.20 Verkställande direktör Sari Lounasmeri, Börsstiftelsen: Är du intresserad av att investera i aktier? Så gör du upp en investeringsplan

Under den andra seminariedagens sista timme kl. 11–12 hålls informationsinslag på 15 minuter var, efter vilka deltagarna kan ställa frågor:

 • Konkurrens- och konsumentverket:  Tjänster för lärande för att fördjupa de ungas konsumentkunskap och ekonomiska kunnande (grundskolan och andra stadiet)
 • Garantistiftelsen: Nya privatekonomitjänster för skolan (grundskolan)
 • Ekonomi och ungdom TAT: Investerarskola för gymnasieelever (andra stadiet)
 • Vasa universitet: Användningen av spel i ekonomiundervisningen (grundskolan och andra stadiet)
 • Helsinki Graduate School of Economics: Ekonomiundervisning på webben (andra stadiet)
 • Börsstiftelsen: Börsambassadörer och börskurs (grundskolan och andra stadiet)
 • Finansbranschen: Workshop om försäkringar (grundskolan och andra stadiet)