Finlands Bank har infört nya registerbeskrivningar över behandlingen av personuppgifter*, som används för att informera om användningen av personuppgifter. Här har vi lagt ut registerbeskrivningarna över personregister uppdelade i två kategorier. 

Registerbeskrivningar för Finlands Banks webbtjänster (pdf)

Beställningsformulär för tryckta broschyrer

Blankett för synpunkter › 

Ärendehantering › 

Nyhetsbrev (inklusive Eurojatalous.fi och Arsberattelse.finlandsbank.fi)

Övriga registerbeskrivningar (pdf)

Pensionsregistret

Laura-rekryteringssystemet

Bibiotekssystemet

Sändlista för medieutskick ›

Deltagar- och kundregister › 

Datainsamlingarnas kontaktpersoner och mottagare av kassakravskalkyler ›

Fotografering › 

Register över kundbetalningar

*En registerbeskrivning är ett dokument som anger informationsinnehållet i varje enskilt register, rättsgrunden för behandling av uppgifterna och användningssyftet för uppgifterna.