Finlands Bank håller fem gånger om året en presskonferens i samband med utgivningen av nya artikelsamlingar i Euro & talous och bjuder efter behov också in medierna till andra informationsmöten.

Finlands Banks experter skriver blogginlägg och är närvarande på sociala medier som Twitter.

Bankens experter står till mediernas förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation. Vänligen kontakta Finlands Banks kommunikationsenhet för intervjuförfrågningar.

Kontaktuppgifter till kommunikationsenheten

Intervjuförfrågningar och andra frågor från media besvaras vardagar kl. 9-16 på nummer 09 183 21 01 och per e-post media[at]bof.fi.

Du kan också kontakta våra mediakontaktpersoner direkt:

  • kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32 
  • chef för intressentkommunikation Iina Lario, telefon 09 183 26 89
  • senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 22 06

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn[at]bof.fi.

I spörsmål från andra än media vänligen kontakta Finlands Banks kundtjänst.

Presskonferenser

Anmälan om deltagande i Finlands Banks presskonferenser önskas på förhand till kommunikationsenheten. En länk till anmälningsblanketten finns intill varje uppgift om presskonferens under fliken Kalendarium

Obs. Presskort eller motsvarande handling och personbevis ska företes på begäran.

Medieutskick

Hör av dig till kommunikationsenheten om du vill vara med på vår sändlista. Skicka antingen ett meddelande till media[at]bof.fi eller kontakta våra mediakontaktpersoner (se kontaktuppgifterna ovan) och ange samtidigt namnet på det media som du representerar.