Finlands Bank håller fem gånger om året en presskonferens i samband med utgivningen av nya artikelsamlingar i Euro & talous och bjuder efter behov också in medierna till andra informationsmöten.

Finlands Banks experter skriver blogginlägg och är närvarande på sociala medier som Twitter.

Bankens experter står till mediernas förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation. Vänligen kontakta Finlands Banks kommunikationsenhet för intervjuförfrågningar.

Kontaktuppgifter till kommunikationsenheten

Medietjänst:

  • kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32 
  • chef för intressentkommunikation Iina Lario, telefon 09 183 26 89
  • senior kommunikationsexpert Satu Hietanen, telefon 09 183 25 69
  • senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 22 06
  • kommunikationsassistent Tuija Puomila, telefon 09 183 26 28

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn[at]bof.fi.

E-postadressen till kommunikationsenheten är info[at]bof.fi.

Presskonferenser

Anmälan om deltagande i Finlands Banks presskonferenser önskas på förhand till kommunikationsenheten. En länk till anmälningsblanketten finns intill varje uppgift om presskonferens under fliken Kalendarium

Obs. Presskort eller motsvarande handling och personbevis ska företes på begäran.

Medieutskick

Hör av dig till kommunikationsenheten om du vill vara med på vår sändlista. Skicka antingen ett meddelande till info[at]bof.fi eller kontakta vår kommunikationschef eller våra informatörer (se kontaktuppgifterna ovan) och ange samtidigt vilket medium du företräder.