ASSISTENT

Pauliina Murto
09 183 2015 / +358 9 183 2015
pauliina.murto(at)bof.fi

TELEFON

09 183 2005
+358 9 183 2005

E-POST

tuomas.valimaki(at)bof.fi

TWITTER

@TuomasValimaki

ADRESS

Finlands Bank 
Snellmansplatsen 
00170 HELSINGFORS 
FINLAND

POSTADRESS

Finlands Bank 
PB 160
FIN-00101 HELSINGFORS 
FINLAND

Kort biografi på engelska (pdf)

PERSONUPPGIFTER

Född 14.9.1969

Gift, två barn

UTBILDNING

Ekonomie doktor, Helsingfors handelshögskola, 2003

Ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola, 1995

NUVARANDE BEFATTNING

Medlem i Finlands Banks direktion, 2018–

KARRIÄR

Avdelningschef, avdelningen för penningpolitik och forskning, Finlands Bank, 2013–2018

Byråchef, avdelningen för marknadsoperationer, Finlands Bank, 2010–2013

Rådgivare, bankavdelningen, Finlands Bank 2005–2010

Senior ekonom, riskhanteringsbyrån, Finlands Bank, 2002–2005

Ledande expert, Generaldirektoratet för ekonomisk och penningpolitisk analys, Europeiska centralbanken, 2004–2005

Nationell expert, Generaldirektoratet för ekonomisk och penningpolitisk analys, Europeiska centralbanken, 2003

Olika uppdrag vid Finlands Bank, 1995–2002

Det finns inga objekt att visa.

Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki
Foto: Leena Louhivaara

Tuomas Välimäki
Foto: Leena Louhivaara

Tuomas Välimäki
Foto: Leena Louhivaara

Tuomas Välimäki
Foto: Leena Louhivaara