I Finland påträffas årligen få sedelförfalskningar jämfört med det övriga euroområdet. Förfalskningarna hittas i Finland snabbt och tas ur omlopp med hjälp av de sedeldetektorer som används och tack vare människornas vaksamhet.

Tillverkning av falska pengar eller förmedling av falska pengar är enligt den finska strafflagen en straffbar gärning.

Det är i princip omöjligt att få förfalskade eurosedlar från en bankautomat, eftersom de privata kontantautomatbolagen är skyldiga att kontrollera äktheten och kvaliteten hos de eurosedlar som återcirkuleras via automaterna med sådana sedelhanteringsmaskiner som testats med godkänt resultat av Eurosystemet och som tar förfalskade och uttjänta sedlar ur omlopp.

Upptäckt av förfalskningar

Det är enkelt att utan sedeldetektor kontrollera att en eurosedel är äkta genom att tillämpa tre enkla test: känn på sedeln, luta på sedeln och titta på den mot ljuset. Vid kontroll av en sedel lönar det sig alltid att fästa uppmärksamhet vid fler än en säkerhetsdetalj på sedeln.Mer information om eurosedlarna och deras säkerhetsdetaljer finns under avsnittet om eurosedlar.

För dem som yrkesmässigt hanterar stora mängder sedlar är det bra att redan på förhand säkerställa med arbetsgivaren vilket förfarande som gäller i fråga om misstänkta sedelförfalskningar. Nedan finns allmänna anvisningar för en situation där kunden erbjuder en misstänkt sedel:

  • Om du inte är säker på att sedeln är äkta, ta inte emot den.
  • Be kunden ge en annan sedel.
  • Kontakta väktarna och/eller polisen.
  • Lägg kundens signalement på minnet.
  • Äventyra inte din egen säkerhet – förfalskade sedlar är värdelösa!

Om du misstänker att du fått en förfalskad sedel, handla enligt följande:

  • Förmedla inte sedeln vidare, eftersom det är ett brott.
  • Lämna över sedeln till polisen eller din egen bank.
  • För att spåra förfalskarna är det viktigt att veta var, när och av vem du fått den förfalskade sedeln.

 

Sedelreproduktioner och s.k. leksakspengar

Utomlands kan det i kiosker och affärer som säljer souvenirer finnas till salu souvenirsedlar eller s.k. leksakspengar som påminner om äkta eurosedlar. Vid köp av sådana produkter lönar det sig att kontrollera att produkten uppfyller de krav som ställs på reproduktioner av eurosedlar. Lagenliga reproduktioner är exempelvis sådana reproduktioner som återger båda sidorna av en eurosedel, vars mått uppgår till 200 procent eller mer eller 50 procent eller mindre av såväl längden som bredden på en äkta eurosedel. Souvenirsedlar som liknar särskilt äkta eurosedlar är förfalskningar.

 

Centrum för analys av förfalskningar

Europeiska unionen har upprättat två centrum för analys av förfalskningar. Centrumet för analys av sedelförfalskningar verkar i anslutning till Europeiska centralbanken i Tyskland och centrumet för analys av falska mynt i Frankrike. Alla EU:s medlemsstater har dessutom upprättat nationella analyscentrum. I Finland verkar detta analyscentrum i anslutning till centralkriminalpolisen.

 

Antalet förfalskade sedlar och mynt

Antalet förfalskade eurosedlar i omlopp i Finland, st.
År 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Sammanlagt
2008 27 33 164 142 92 243 8 709
2009 25 24 201 420 104 11 76 861
2010 14 18 258 327 221 58 157 1053
2011 19 43 285 165 236 67 12 827
2012 15 25 162 193 138 78 7 618
2013 4 36 124 169 53 31 10 427
2014 36 44 152 180 55 30 5 502
2015 36 59 538 339 66 40 7 1085
2016 32 245 342 446 86 20 1000 2171
2017 25 36 255 328 74 36 15 769
                 
Antalet förfalskade mynt i omlopp i Finland, st.
År 2 € 1 € 50 cent Sammanlagt
2008 126 538 1707 2371
2009 179 511 1434 2124
2010 181 480 1204 1865
2011 419 377 2266 3062
2012 187 387 1197 1771
2013 148 478 1400 2026
2014 156 189 1194 1539
2015 107 161 773 1041
2016 82 140 720 942
2017 52 138 771 961