Avdelningschef är Juha Kilponen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer och enheter:

Prognosbyrån

Prognosbyrån svarar för de makroekonomiska prognoserna av Finlands ekonomi, för bevakning av den finländska ekonomin och för analys av den inhemska ekonomiska politiken. Prognosbyrån upprätthåller och utvecklar också makroekonomiska prognosmodeller och prognossystem.

Chef för prognosbyrån är Meri Obstbaum.

Internationella och monetära byrån

Internationella och monetära byrån svarar för den makroekonomiska analysen av den industriella världen utanför Finland. Verksamheten syftar till att ta fram en aktuell makroekonomisk bild inte bara för penningpolitiska ändamål utan också som underlag för en bredare inhemsk debatt.

Chef för internationella och monetära byrån är Hanna Freystätter.

Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT)

BOFIT är ett internationellt högtstående forskningsinstitut som specialiserar sig på tillväxtmarknader. Institutet bevakar och analyserar den aktuella utvecklingen i Ryssland och Kina och bedriver långsiktig akademisk forskning.

Forskningschef vid BOFIT är Iikka Korhonen.

Forskningsenheten

Forskningsenheten är en internationellt aktiv och välrenommerad enhet som i sin verksamhet vill framhäva både akademiska kvalitetsmål och forskningens användbarhet i det penningpolitiska arbetet. Tyngdpunkten ligger på forskning om samspelet mellan makroekonomi och finansmarknad och om makroekonomisk och finansiell stabilitet. Alla ekonomforskare är disputerade och ekonomforskarbefattningarna är tillsatta på viss tid.

Chef för forskningsenheten är Esa Jokivuolle.

;