Avdelningschef är Juha Kilponen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer och enheter:

Prognosbyrån

Prognosbyrån svarar för de makroekonomiska prognoserna av Finlands ekonomi, för bevakning av den finländska ekonomin och för analys av den inhemska ekonomiska politiken. Prognosbyrån upprätthåller och utvecklar också makroekonomiska prognosmodeller och prognossystem.

Tf chef för prognosbyrån är Juuso Vanhala.

byrån för penningpolitik och euroområdets ekonomi

Byrån för penningpolitik och euroområdets ekonomi svarar särskilt för den makroekonomiska analysen av euroområdet och deltar i beredningen inför penningpolitiska beslut.

Verksamheten syftar till att ta fram en aktuell bedömning av de ekonomiska utsikterna för euroområdet, göra penningpolitiska analyser som underlag för den inhemska debatten och för penningpolitiska ändamål och skapa en helhetsbild av den globala ekonomiska utvecklingen tillsammans med forskningsinstitutet för tillväxtmarknader. Byrån underhåller och utvecklar också långsiktigt analysverktyg för detta ändamål.

Chef för byrån för penningpolitik och euroområdets ekonomi är Markku Lehmus.

Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT)

Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT) är ett internationellt högtstående forskningsinstitut som specialiserar sig på tillväxtmarknaderna och globala ekonomiska fenomen. BOFIT bevakar och analyserar den aktuella utvecklingen i framför allt Ryssland och Kina och bedriver långsiktig akademisk forskning. BOFIT skapar en helhetsbild av den globala ekonomiska utvecklingen tillsammans med byrån för penningpolitik och euroområdets ekonomi.

Forskningschef vid BOFIT är Iikka Korhonen.

Forskningsenheten

Forskningsenheten är en internationellt aktiv och välrenommerad enhet som i sin verksamhet vill framhäva både akademiska kvalitetsmål och forskningens användbarhet i det penningpolitiska arbetet. Tyngdpunkten ligger på forskning om samspelet mellan makroekonomi och finansmarknad och om makroekonomisk och finansiell stabilitet. Alla ekonomforskare är disputerade och ekonomforskarbefattningarna är tillsatta på viss tid.

Chef för forskningsenheten är Esa Jokivuolle.