Eurosedlarna har många säkerhetsdetaljer som gör att man snabbt kan skilja en äkta sedel från en falsk. Ingen speciell teknik krävs för att känna igen en äkta sedel, och det tar det bara ett par sekunder att kontrollera en sedel.

Säkerhetsdetaljerna kan granskas med tre enkla test: Känn på sedeln. Luta sedeln. Titta på sedeln mot ljuset.

Säkerhetsdetaljer

Kontrollera följande säkerhetsdetaljer på sedeln:

  • reliefeffekt (sedeln känns sträv)
  • vattenstämpel (i Europaserien har vattenstämpeln formen av ett porträtt)
  • säkerhetstråd
  • hologram (i Europaserien har hologrammet formen av ett porträtt)
  • genomsiktsbild (endast i den första serien)
  • specialtryckfärger (i Europaserien skimrande grön valörsiffra)

Kontrollera alltid flera detaljer. I tveksamma fall bör du jämföra sedeln med en sedel som du vet är äkta.

De som yrkesmässigt hanterar kontanter kan dessutom kontrollera andra säkerhetsdetaljer med hjälp av särskild utrustning som förstoringsglas, UV-lampa och infrarött ljus. Andra detaljer är t.ex.

  • mikrotext
  • fluorescerande detaljer (fibrer och färgskiftande tryckfärg)
  • egenskaper som framträder i infrarött ljus.

Sedelns äkthet kan kontrolleras också med särskild utrustning som identifierar elektroniskt läsbara säkerhetsdetaljer.