Finlands Banks mål är att tillsammans med andra aktörer i samhället sprida kunskap om hanteringen av privatekonomin.

Myntmuseet (Snellmansgatan 2, Helsingfors) tjänar som centrum för ekonomiskt kunnande. Museets visningar och evenemang fördjupar besökarnas kunskaper om pengar och ekonomi.

Enligt en överenskommelse mellan Finlands Bank, justitieministeriet och andra centrala myndigheter har Finlands Bank tagit fram ett förslag till en nationell strategi för ekonomiskt kunnande (se Ekonomiskt kunnande). Finlands Bank överlämnade strategiförslaget till justitieministeriet i januari 2021. Justitieministeriet inleder genomförandet av strategin vid början av 2022.

Finlands Bank intar också framöver en central roll i genomförandet av strategin för ekonomiskt kunnande. Ett konkret exempel på detta är den nyinrättade Centralen för ekonomiskt kunnande som inleder sin verksamhet i januari 2022. Centralen för ekonomiskt kunnande verkar i samband med Finlands Banks myntmuseum.

oppilaita

Bild: Generation €uro-tävlingen 2017.