Finlands Banks mål är att tillsammans med andra aktörer i samhället sprida kunskap om hanteringen av privatekonomin.

Myntmuseet tjänar som centrum för ekonomiskt kunnande. Museets visningar och evenemang fördjupar besökarnas kunskaper om pengar och ekonomi.

Finlands Bank och Finansinspektionen deltar aktivt i arbetet inom justitieministeriets delegation för ekonomihantering och främjar därigenom det ekonomiska kunnandet.

oppilaita

Bild: Generation €uro-tävlingen 2017.