Finlands Banks mål är att tillsammans med andra aktörer i samhället sprida kunskap om hanteringen av privatekonomin.

Myntmuseet tjänar som centrum för ekonomiskt kunnande. Museets visningar och evenemang fördjupar besökarnas kunskaper om pengar och ekonomi.

Finlands Bank, justitieministeriet och andra centrala myndigheter har kommit överens om att verksamheten för att främja hushållens ekonomiska kunnande i Finland ska samordnas av Finlands Bank (se Ekonomiskt kunnande project).

oppilaita

Bild: Generation €uro-tävlingen 2017.