Pankkitoimintaosaston analyysi- ja vakuusryhmä
Gruppen för analys och säkerheter

Finlands Banks och Finansinspektionens huvudkontor ligger i centrum av Helsingfors. Myndighetsuppgifterna inom kontantförsörjningen handläggs i Vanda och Uleåborg. Gemensamt för alla anställda är högtstående yrkeskompetens, engagemang och delaktighet samt goda kolleger. De anställda trivs på banken: anställningen varar i genomsnitt 17 år. 

Finansinspektionens anställda står i tjänsteförhållande till Finlands Bank och omfattas av bankens kollektivavtal.  Löner och andra anställningsvillkor avtalas lokalt på Finlands Bank.

"Långa arbetskarriärer vittnar om god trivsel på arbetsplatsen."
Enligt sin vision är Finlands Bank känd som en framsynt och effektiv centralbank och en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet. Av de anställda förväntas inte bara gedigen sakkunskap utan också rätt attityd och förmåga till konstruktivt samarbete, kompetensutveckling och förmåga att växa med uppgiften som expert eller chef. Gedigen kompetens, entusiasm, innovationsrikedom och engagemang är viktiga personliga egenskaper hos medarbetarna.
"Pålitlig arbetsgivare och uppmuntrande kolleger."
Finlands Bank erbjuder intressanta och samhällsviktiga arbetsuppgifter inom penningpolitik och forskning, finansmarknad, bankverksamhet och kontanförsöjning som en del av Eurosystemet. En stor del av personalen inom kärnverksamheterna har ekonom- och/eller expertbefattningar. Banken har ett gediget eget kunnande inte bara inom kärnverksamheterna utan också inom IT, personal- och ekonomiadministration och språktjänster. Som en del av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) erbjuder banken en internationell arbetsmiljö. 
 
Merparten av de anställda har avlagt högre högskoleexamen. En av bankens strategiska prioriteringar är vederhäftig och högklassig forskning, vilket återspeglas i det stora antalet disputerade medarbetare.