Suomen Pankki 200 vuotta – Historieverket om Finlands Banks 200-åriga historia 
Finlands Banks historia har skrivits av är bankhistorikern, pol.dr Antti Kuusterä och rådgivaren till Finlands Banks direktion, pol.dr Juha Tarkka. Historieverket ges ut på Otava förlag.
 
Del I av historieverket, "Keisarin kassasta keskuspankiksi" (Från kejserlig kassa till centralbank) gavs ut den 28 april 2011 och del II ”Parlamentin pankki” (Parlamentets bank) den 19 mars 2012.
 
I den första delen av historieverket får vi läsa om varför Finland redan ett halvt sekel före sin självständighet fick ett eget penningsystem, om Finlands Bank som folkkommissariatets bank våren 1918 och om hur den unge chefdirektören Risto Ryti kämpade för att hålla markens värde stabilt under den stora depressionen på 1930-talet.
 
I den andra delen skildras Finlands Banks verksamhet från krigsåren fram till Finlands EMU-medlemskap. Boken visar hur banken i Kekkonens republik blev en allt mer integrerad del av den finländska inrikespolitiken, till dess att penningpolitiken i samband med den ekonomiska krisen på 1970-talet fick en självständigare roll under Mauno Koivistos chefdirektörstid. Boken öppnar också nya infallsvinklar på 1990-talets ekonomiska kris och skildrar Finlands väg till EMU-medlemskap.
 
Historieverket säljs i Finlands Banks myntmuseum (på finska och engelska) och i välförsedda bokhandlar (på finska). 

HistoriEverket Viimeiset markat

Historieverket Viimeiset markat, som utkom den 27 januari 2012, skildrar papperspengarnas historia i Finland från sedelklippningen fram till övergången till euro. Marksedlarnas livscykel under 1945–2002 analyseras både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Boken innehåller rikligt med ny information om sedlar och om formgivningen av sedlar. De fina illustrationerna visar bland annat tidigare opublicerade skisser av kända konstnärer. Verket innehåller också många inslag av numismatiskt intresse och information om utvecklingen av trycktekniken och sedlarnas äkthetsdetaljer.

Författaren Antti Heinonen har en lång internationell karriär i sedelbranschen bakom sig. Han är ordförande för den globala samarbetsgruppen för bekämpning av sedelförfalskning, CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Före det var han under mer än tio år sedeldirektör på Europeiska centralbanken och ordförande för ECBS sedelkommitté. Dessutom var han under 2001 och 2002 ordförande för samordningskommittén för övergången till euro. Före sin anställning på Europeiska centralbanken var Antti Heinonen chef för betalningsmedels-avdelningen på Finlands Bank. Han var bland annat sekreterare för motiv- och designkommittéerna för de sista marksedelserierna.

Historieverket (på finska) finns till salu på Finlands Banks myntmuseum och i välförsedda bokhandlar. 

Finlands Bank 200 år – konstbroschyrer

    I Finlands Banks konstbroschyrer skildras historien om tre verk – Akseli Gallen-Kallelas Ainotriptyk, Lennart Segerstråles Finlandiafresker och Juho Rissanens glasmålningar – och presenteras Ludwig Bohnstedt, arkitekten bakom Finlands Banks huvudbyggnad, och huvudbyggnadens tillkomst.

Broschyr om Finlands Bank 

I broschyren om Finlands Bank presenteras i koncis form fakta om bankens roll, mål och uppgifter. Broschyren har getts ut på svenska, finska,engelska, tyska, franska och ryska i 2018.

Språkversioner i pdf-format

Författningar

Häftet innehåller nationella författningar och EU-lagstiftning om Finlands Bank och Europeiska centralbankssystemet.