Finlands Bank har utvecklat en mångsidig betalnings- och
avvecklingssystemsimulator BoF-PSS3 för experimentell utvärdering av betalnings- och avvecklingssystem. Simulatorn kan användas för modellering av likviditetsbehov, risker, transaktionsavveckling och tillhörande algoritmer och beteenden. Simulatorn är fritt tillgänglig för forskningsändamål och används redan i tiotals länder.