Lån och räntor

Överväger du att köpa en ny dator? Räcker pengarna till en bostad? För större inköp behövs det ofta mer pengar än vad som finns i plånboken eller på kontot. Men man kan finansiera dem genom att spara på förhand eller ta lån.

Hur dyrt inköpet slutligen blir beror på hur det finansieras. Lån kan vara ett sätt att snabbt förverkliga sina drömmar, men kostnaderna kan komma som en överraskning. Det blir ofta billigast att spara på förhand. Ibland är det klokt att ta lån men inte alltid.

För att få banklån, konsumentkredit eller snabblån måste man vara myndig, dvs. ha fyllt 18 år. Innan ett avtal ingås måste långivaren bedöma om konsumenten kan uppfylla de skyldigheter som låneavtalet medför, dvs. om låntagaren kan betala tillbaka lånet jämte ränta och andra kostnader. Att betala tillbaka lånet lyckas bäst om man har regelbundna inkomster.

 

Kom ihåg

För större inköp behövs det ofta mer pengar än vad som finns på kontot. Man kan finansiera dem genom att spara på förhand eller ta lån. För att få banklån, konsumentkredit eller snabblån måste man vara myndig, dvs. ha fyllt 18 år. Att betala tillbaka lånet lyckas bäst om man har regelbundna inkomster.

Ordlista

Eonia (euro overnight index average)

Vägd genomsnittsränta för dagslån mellan bankerna i euroområdet.

Euribor (euro interbank offered rate)

Referensränta på penningmarknaden i euroområdet, d.v.s. den ränta till vilken storbankerna i euroområdet genomsnittligt är villiga att ge varandra lån. Euribor är den vanligaste referensräntan för bolån i Finland. Exempel på ränteperioder som Euribor kan gälla är 1 vecka, 3 månader eller 12 månader.

Ränta (Interest rate)

Den andel extra pengar, mätt i procent, som du får om du lånar ut dina pengar till någon (eller sätter in dem på banken) eller omvänt som du måste betala utöver själva lånet när du lånar pengar.

Betalningsanmärkning

Anteckning i kreditupplysningsregistret. För en betalningsanmärkning krävs mer än att man missar förfallodagen på en betalning. I regel ges en betalningsanmärkning om dröjsmålet är betydande (över sex månader från det ursprungliga förfallodatumet) och betalaren redan har delgivits flera betalningspåminnelser. Om man har fått en betalningsanmärkning kan det vara svårare att skaffa sig ett telefon- eller internetabonnemang eller hyra en bostad.

Styrränta (Key central bank interest rate)

Genom att höja eller sänka styrräntan kan centralbanken påverka marknadsräntorna, t.ex. Euribor. Styrräntan används också till att styra penningmängden. Den viktigaste styrräntan i Eurosystemet är räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Genom att höja eller sänka räntan signalerar systemet penningpolitikens inriktning.

Primränta (Prime interest rate)

Bankens egen referensränta för utlåning och inlåning. I praktiken bestäms primräntan av det allmänna marknadsläget och utsikterna på kort sikt.

Realränta (Real interest rate)

Nominell ränta rensad från inflation. Vid hög inflation är realräntan avsevärt lägre än den nominella räntan. Vid deflation är realräntan högre än den nominella räntan.

Insättningsgaranti (Deposit protection)

Garanterat skydd för kundernas insättningar i händelse av att inlåningsbanken skulle bli insolvent. I Finland är insättningsgarantin 100 000 euro. Insättningsgarantifonden har till uppgift att skydda insättarnas fordringar på bankerna i Finland. Mer information om fonden finns på webbplatsen https://rvv.fi/sv/framsida.

Referensränta (Reference rate)

Ränta som utlånings- eller inlåningsräntan är bunden till. En marginal läggs till eller dras ifrån referensräntan. Referensräntan plus marginalen är den ränta som en låntagare ska betala eller en insättare får. Vanligaste referensräntor är Euribor och bankernas egna primräntor.