Gå till innehåll

Lös uppgifterna om Finlands Bank och Eurosystemet.

Hitta mer uppgifter på Europeiska centralbankens webbplats

 

Uppdrag 1/2:

En hurdan bank är Finlands Bank?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/1

Vilket av följande påståenden stämmer inte?

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 2/2:

Känner du till ECB?

Föreställ dig att du arbetar i en stor internationell organisation som är en viktig ekonomisk aktör i hela euroområdet. Denna organisation är Europeiska centralbanken. Din arbetsplats ligger i en stor stad mitt i Europa, i en av de mest framträdande skyskraporna i staden. Din viktigaste arbetsuppgift är att besvara frågor som människor på olika håll i Europa sänder till ECB. Din brevlåda är igen idag full av sådana frågor. Det dags att börja svara!

 

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/7

Var ligger Europeiska centralbanken?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/7

Vilka av följande länders centralbanker hör inte till Eurosystemet?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/7

Vilka av följande organ är inte beslutande organ i ECB?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/7

Vilken bank leder verksamheten i Eurosystemet?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/7

Var är brittiska centralbankschefen medlem?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/7

I vilka av följande organ är Finlands Banks chefdirektör medlem?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 7/7

Vilket av följande påståenden stämmer?

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Inledande