Syftet med beskrivningen av handlingsoffentligheten är att ge en översikt av den strukturella uppdelningen av Finlands Banks och Finansinspektionens ärenderegister och informationshantering. Beskrivningarna av informationsmaterialet åtföljs av exempel på söktermer för in-formationssökning. Av beskrivningen av handlingsoffentligheten framgår om informationsmaterialet är öppet tillgängligt via ett tekniskt gränssnitt.

Informationsbegäran

Finansinspektionens registratur

Öppen vardagar kl. 9–16 med undantag för skärtorsdag och nyårsafton kl. 9–13.30

Postadress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors
Servicenummer: 09 183 53 39.
Telefax: 09 183 53 28.
E-post: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Finlands Banks registratur

Öppen vardagar kl. 9–16 med undantag för skärtorsdag och nyårsafton kl. 9–13.30

Postadress: Finlands Bank, PB 160, 00101 Helsingfors
Servicenummer: 09 183 26 16.
Telefax: 09 174 872
E-post: kirjaamo(at)bof.fi