Utöver forskningsrapporter ger Finlands Bank ut ett stort antal olika analyser och rapporter. De behandlar ämnesområden som är viktiga för banken utan några vetenskapliga anspråk.

I publikationsserien BoF Economics Review ingår analytiska rapporter om penningpolitik, finansmarknaden och den makroekonomiska utvecklingen. Artiklar i serien publiceras på finska, svenska och engelska. Vissa artiklar kräver tidigare insikter i ämnet.

Populärvetenskapliga rapporter (tidigare serie A) är pragmatiska studier av olika ekonomiska teman, t.ex. penningpolitik, finansiell stabilitet, pengar och betalningar och ekonomiskt kunnande.