Utöver forskningsrapporter ger Finlands Bank ut ett stort antal olika analyser och rapporter. De behandlar ämnesområden som är viktiga för banken utan några vetenskapliga anspråk.

Populärvetenskapliga rapporter (tidigare serie A) är pragmatiska studier av olika ekonomiska teman, t.ex. Ekonomiska och monetära unionen eller den finansiella integrationen. Finansmarknadsrapporterna redogör för läget på finansmarknaden två gånger per år. En finansieringsenkät riktad till industri- och tjänsteföretagen avrapporteras en gång per år. Den genomförs tillsammans med Finlands Näringsliv EK och arbets- och näringsministeriet. Main Indicators for the Finnish Economy, som utkommer en gång per månad enbart på engelska, ger en översikt av den ekonomiska utvecklingen i Finland i form av diagram och tabeller.