Avdelningschef är Petteri Vuolasto.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer:

It-portfölj för marknadsoperationer, betalningssystem, administration och intern revision samt  plattform som tjänst (PaaS)

Byrån administrerar och utvecklar it-användartjänster, producerar högklassiga och effektiva system och tillhandahåller systemstöd för avdelningarna för marknadsoperationer och betalningssystem samt för administrativa avdelningen och internrevisionen. För avdelningarnas it-tjänster svarar två kundteam.

Vidare tillhandahåller byråns PaaS-team högklassiga och moderna datacentrals- och telekommunikationstjänster.

Byråchef är Sami Kirjonen.

It-portfölj för Finansinspektionen och Finlands Banks ledningssekretariat

Byrån administrerar och utvecklar it-användartjänster, producerar högklassiga och effektiva system och tillhandahåller systemstöd för Finansinspektionens avdelningar och Finlands Banks ledningssekretariat. För avdelningarnas it-tjänster svarar tre kundteam.

Byråchef är Kirsti Ikonen.

It-portfölj för finansiell stabilitet, penningpolitik och gemensamma it-tjänster

Byrån administrerar och utvecklar it-användartjänster, producerar högklassiga och effektiva system och tillhandahåller systemstöd för avdelningarna för penningpolitik och forskning och finansiell stabilitet och statistik. För avdelningarnas it-tjänster svarar ett kundteam.

Byrån svarar vidare för processerna för it-servicehantering samt för kundservice och utrustning till slutanvändarna. Byrån tillhandahåller också centraliserat gemensamma it-tjänster för dataavdelningens övriga team och för kunderna. Byråchef är Miika Syrjänen.

Informationsservicebyrån

Informationsservicebyrån svarar för dokument- och bibliotekstjänster, tillhandahåller mångsidiga informationstjänster för interna och externa kunder och stöder och bidrar till att digitalisera och effektivisera expertarbetet. Till dokumenttjänsterna hör också ansvar för dokumenteringsrutinerna och -systemen. Biblioteket tillhandahåller böcker, tidskrifter och ett brett elektroniskt material för forskningen och annat expertarbete.

Chef för informationsservicebyrån är Mia Ristimäki. Chef för registratur och arkiv är Hanna-Maarit Järvinen, bibliotekschef är Soile Hakonen och chef för innehållshantering är Mia Ristimäki.