Avdelningschef är Petteri Vuolasto.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer:

Gemensamma it-tjänster

Byrån svarar för processerna för it-servicehanteirng samt för kundservice och utrustning till slutanvändarna. Byrån tillhandahåller centraliserat it-tjänster för dataavdelningens övriga team och för kunderna.

Vidare tillhandahåller byråns PaaS-team högklassiga och moderna datacentrals- och telekommunikationstjänster.

Byråchef är Sami Kirjonen.

It-tjänster för Finansinspektionen

Byrån administrerar och utvecklar it-användartjänster, producerar högklassiga och effektiva system och tillhandahåller systemstöd för Finansinspektionens avdelningar och Finlands Banks ledningssekretariat. För avdelningarnas it-tjänster svarar två kundteam.

Byråchef är Meri Verho.

IT-tjänster för Finlands Bank

Byrån administrerar och utvecklar it-användartjänster, producerar högklassiga och effektiva system och tillhandahåller systemstöd för Finlands Banks avdelningar. För avdelningarnas it-tjänster svarar tre kundteam. Byråchef är Petri Salminen.

Gemensamma
informationshanteringstjänster

Byrån svarar för dokumenthanteringstjänster, biblioteket, informationstjänster och systemen för innehållshantering.. Till dokumenthanteringstjänsterna hör också ansvar för registratur och dokumenteringsrutiner. Biblioteket tillhandahåller böcker, tidskrifter och ett brett elektroniskt material för forskningen och annat expertarbete. Informationstjänsterna administrerar också det historiska arkivet.

Byråchef är Mia Ristimäki. Chef för dokumenthantering är Hanna-Maarit Järvinen och chef för bibliotek och informationstjänster är Soile Hakonen.