ÖVRIGA FINANSINSTITUT RAPPORTERING (MURA)

Finlands Bank fastställer rapporteringsfrekvensen och -omfattningen enligt företagets storlek. Rapporteringen sker kvartals.

gällande anvisningar

ÖVRIGT OM RAPPORTERINGEN

rapportering styrs av följande lagstiftning

Lag om Finlands Bank (214/1998, 26 § och 28 §)