SENaste publikationer

Forskningsinstitutet för tillväxtmarknaders (BOFIT) publikationer

BOFIT ger regelbundet ut forskningsrapporter, översikter och statistik.

Europeiska centralbankens publikationer

Viktiga publikationer som ges ut av Europeiska centralbanken läggs regelbundet ut på Finlands Banks webbplats.

En del av Finlands Banks publikationer tillhandahålls i pdf-format på webbplatsen, medan en del hittas via länkar till det digitala arkivet. Meddelande om nya publikationer får du genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller ett RSS-flöde.

En del av broschyrerna finns också i tryckt version. En förteckning över broschyrerna finns på beställningsblanketten.

;