Vad är digital euro?

Som namnet säger syftar digitala centralbankspengar (Central Bank Digital Currency, CBDC) på en centralbanksvaluta i digital form som är tillgänglig för allmänheten. I euroområdet går digitala centralbankspengar under namnet digital euro.

Den digitala euron skulle utgöra centralbankspengar som är tillgängliga för privatpersoner. Den digitala euron är ännu i planeringsskedet och något beslut om utgivning av en digital euro har inte fattats, men om den realiseras skulle den erbjuda allmänheten en digital form av vår gemensamma eurovaluta. Den digitala euron ska inte ersätta sedlar och mynt, utan erbjuda ett komplement till dem. Den digitala euron har heller inget att göra med virtuella tillgångar.

Centralbankspengar i digital form existerar redan i detta nu på bankernas konton i centralbanken, men för allmänheten tillhandahålls centralbankspengar endast i form av kontanter. Den digitala euron kan betraktas som den följande fasen av pengarnas evolution.

Vad är målet med en digital euro?

Eurosystemet svarar för tillgången till tillförlitliga och effektiva betalnings- och finanssystem också i den allt mer digitaliserade världen.  

I takt med att användningen av kontanter minskar och elektroniska betalningssätt vinner terräng har centralbankerna världen över börjat diskutera möjligheten att ge ut digitala centralbankspengar.

De digitala betalningssystem som européerna använder är för närvarande mycket beroende av kommersiella aktörer utanför Europa.

Målet med den digitala euron är att stärka centralbankspengarnas ställning som ankare för det monetära systemet, öka Europas strategiska autonomi och främja konkurrensen inom betalningsområdet i euroområdet.

När fattas beslut om den digitala euron – och av vem?

Eurosystemet har bedrivit ett utredningsarbete kring digitala centralbankspengar sedan början av 2020. Under 2021 inleddes ett omfattande undersökningsprojekt för att identifiera en konkret form för en digital euro. För att kunna fatta beslut om utgivning av en digital euro behövs informationsunderlag och förberedelser. Det ger anledning att anta att utgivningen av en digital euro ligger flera år i framtiden.

Som en del av Eurosystemet deltar Finlands Bank aktivt i arbetet med en digital euro. Projektets viktigaste beslutsorgan är en högnivågrupp, där Finlands Bank företräds av direktionsmedlem Tuomas Välimäki. Det slutliga beslutet om projektets framskridande fattas av Europeiska centralbankens råd.

Finlands Bank utvecklade en centralbanksvaluta redan på 1990-talet

Finlands Bank utvecklade på 1990-talet kontantkortet Avant, som kan betraktas som de första digitala centralbankspengarna i världen. Avant utformades för en värld där användningen av kontanter minskar och handeln blir allt mer digital. Avant-kortet kunde användes i telefonkiosker men fungerade som bäst också i offentliga transportmedel, kiosker, affärer och till och med i näthandeln. Det blev dock inte så populärt och Finlands Bank sålde Avant-verksamheten till affärsbankerna 1995, varefter den fusionerades med bankernas vanliga serviceutbud.

Läs mer om kontantkortet Avant och erfarenheterna av det:

Keskuspankin elektroninen raha: Suomen Pankin toimirahakokeilu 1990-luvun alkupuoliskolla
Heinonen, Antti (2021)
Finlands Bank. Populärvetenskapliga rapporter. A 127

Lessons learned from the world’s first CBDC
Grym, Aleksi (2020)
BoF Economics Review 8/2020