Marksedlarna och markmynten upphörde att gälla som lagliga betalningsmedel den 28 februari 2002. Från 1860 fram till övergången till euro var myntenheten i Finland mark. Finlands Bank slutade lösa in marksedlar och markmynt den 29 februari 2012.

Marksedlar

De marksedlar som senast användes i Finland var av 1986 års typ. Sedlar av 1986 års typ men försedda med nya säkerhetsdetaljer och beteckningen Litt. A i det nedre vänstra hörnet har getts ut sedan 1991.

En 20-markssedel gavs ut 1993 och försågs 1997 med ett hologram. Den 20-markssedel som gavs ut 1997 är försedd med beteckningen Litt. A på framsidan.

Motiven på marksedlarna speglade de viktigaste epokerna i Finlands historia. 10-, 20- och 50-markssedlarna representerade självständighetstiden (från 1917), 100- och 500-markssedlarna autonomins tid (1809–1917) under det ryska kejsardömet och 1 000-markssedeln Finlands tid som del av Konungariket Sverige (fram till 1809).

Markmynt

De mynt i mark och penni som användes före utgivningen av euro hade präglats på 1990-talet. Från och med 1990 präglades 50-pennismynt och 10-pennismynt och från och med 1993 10-marks-, 5-marks- och 1-marksmynt. Mynt i dessa valörer präglades därefter varje år fram till 2001.

Jubileumsmynt har getts ut i Finland sedan 1952, först mera sällan och senare nästan årligen.