Gå till innehåll

Pengar är inte bara någons tillgångar, utan också någons skuld. Pengar uppkommer framför allt när någon upptar ett lån. Centralbankspengar uppkommer när en bank upptar lån i centralbanken.

Läs mer här!

Uppdrag 1/3:

Hur uppkommer pengar?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/7

Vilken av följande funktioner har pengar inte?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/7

När uppkommer pengar?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/7

Vilken instans ger ut alla sedlar och mynt i Finland?

Finlands Bank har ensamrätt att ge ut kontanter i Finland.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/7

Du ska köpa din första bostad och behöver ett banklån. När du tar lån skapas lika mycket pengar. När du senare betalar tillbaka hela lånet till banken, upphör pengarna att existera, men till ett något större belopp än vad som ursprungligen uppkommit. Vad beror det här på?

När du tar mera lån, uppkommer nya pengar.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/7

När får banken en skuld till dig?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/7

Vad består centralbankspengar av?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 7/7

Vad finns det mera av i världen, skulder eller fordringar?

Någons skuld är samtidigt någon annans fordran.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 2/3:

Varför ökar kontanterna?

I Finland har volymen utgivna eurosedlar och euromynt ökat år för år, trots att bankkort är mycket vanliga i Finland. Studera statistikkurvan här intill. Vilka bakomliggande fakta kan förklara kurvan?

Mark-/eurosedlar utgivna i Finland

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/6

Kurvan visar en tydlig topp i kontantvolymen vid slutet av varje år. Tänk efter vad det kan bero på.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/6

Vilket av följande är en delförklaring till den kraftiga ökningen i kontanterna?

Stora mängder eurosedlar och euromynt förs också ut ur euroområdet. Förutom i euroländerna är eurosedlar och euromynt officiellt betalningsmedel i Monaco, San Marino och Vatikanstaten. Vidare går det att betala med euro också i Andorra, Montenegro och Kosovo.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/6

Hur mycket har volymen sedlar utgivna i Finland vuxit?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/6

Varför är det så vanligt med kontanter i utländska massbetalningar?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/6

Vilken nytta har euroländernas centralbanker av att eurosedlar förs ut ur euroområdet?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/6

Vilket samband har Finlands Bank med eurosedlar och euromynt? Du kan välja flera riktiga svar.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 3/3:

Känner du eurosedlarna och euromynten?

Suomen Pankki laskee setelit liikkeeseen Suomessa niiden kysynnän mukaan ja Euroopan keskuspankin (EKP) luvalla. 

Eurokolikoiden liikkeeseenlaskijoita ovat euroalueen jäsenmaat. Suomessa kolikoiden liikkeeseenlaskun yksinoikeus on rahalain nojalla annettu Suomen Pankille.

Lue lisää euroseteleistä ja -kolikoista. Lue lisäksi, mitä Euroopan keskuspankki kertoo eurosta

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/6

Vilka är motiven på eurosedlarna?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/6

Vilken valör har den största eurosedeln?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/6

Är 1- och 2-centsmynt lagliga betalningsmedel i Finland?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/6

Vem får underteckna de eurosedlar som ges ut i Finland?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/6

Vilket av följande är inte en säkerhetsdetalj?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/6

På vilka alla sätt är det skäl att kontrollera sedelns äkthet?

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Inledande