Gå till innehåll

 

Generation €uro-tävlingen kommer igen 2022-2023. Tävlingen startar i mitten av oktober 2022. Närmare tidtabell läggs ut på denna sida under hösten 2022.

Generation €uro-tävlingen

Är du intresserad av hur ekonomin fungerar? Vill du fördjupa dina kunskaper om Eurosystemet och finansbranschen? Vill du komplettera ditt CV med en merit som kan vara till nytta när du söker en praktik- eller studieplats? Bilda ditt eget lag och delta i Generation €uro-tävlingen i ekonomi där du får sätta dig in i penningpolitiken och centralbankens uppgifter. 

Generation €uro är en årligen återkommande internationell tävling där elever i andra stadiet från sju olika europeiska länder tävlar i ekonomiska och penningpolitiska teman.

Generation €uro Students’ Award syftar till att hjälpa gymnasieelever förstå penningpolitiken och hur den relaterar till ekonomin som helhet. Tävlingen ska även höja elevernas kännedom om Eurosystemet och fördjupa deras kunskaper om finansvärlden.

Tävlingen går ut på att lagen lägger fram förslag till hurudana penningpolitiska beslut Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) bör fatta med beaktande av konjunkturläget och inflationstakten i euroområdet. Segrarna i de nationella tävlingarna får presentera sina egna förslag för Europeiska centralbanken i en internationell prisutdelningsceremoni.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för ungdomar från skolor i deltagande länder i euroområdet. De deltagande ländernas nationella centralbanker arrangerar tävlingen i sitt land. Tävlingsarrangör i Finland är Finlands Bank. Ungdomar som deltar i tävlingen ska vara mellan 16 och 19 år och gå på gymnasium eller annan skola på andra stadiet när de registrerar sig till tävlingen. För att delta i tävlingen behöver man inte studera specifika ämnen. Ett lag ska bestå av fyra elever och en lärare. Medlemmarna i ett lag ska vara från samma skola. Flera lag från samma skola får delta.

När arrangeras tävlingen 2022–2023?

Tävlingen startar i mitten av oktober 2022. Närmare tidtabell läggs ut på denna sida under hösten 2022.

Den planerade tidtabellen kan dock ändras.

Hur kan man delta?

Först behöver ni bilda ett lag (fyra elever och en lärare). 

Direkt efter registreringen kan ni börja tävla. Det lönar sig att öva först med hjälp av en testversion av frågetävlingen, och när ni är färdiga kan ni göra det riktiga testet. Ni kan träna hur många gånger som helst på testversionen, men de riktiga frågorna kan ni endast svara på en gång.

De bästa lagen i den första omgången går vidare till den andra omgången. I den andra omgången ska lagen lämna in en analysuppgift. Närmare instruktioner ges i Lärarhandledningen.

Lagen med de bästa svaren blir sedan inbjudna till den nationella finalen – en presentation av ett nytt räntebeslut inför en expertjury från respektive nationell centralbank. Presentationen följs av en frågestund.

Hur väljs det vinnande laget?

Den nationella centralbanken i varje deltagande land utser ett segrande lag i den nationella finalen. De segrande lagen i alla deltagande länder inbjuds till en internationell prisutdelningsceremoni i Europeiska centralbankens regi. 

Hur kan ni lära er mer om penningpolitik?

Mer nyttig information finns på tävlingens webbplats och på Finlands Banks webbplats.

Ni kan fråga er lärare om hjälp med uppgiften och presentationen.