Gå till innehåll

Generation €uro-tävlingen ordnas inte 2023–2024

Finlands Bank ordnar inte Generation €uro-tävlingen 2023–2024. I Finland är målsättningen att i stället för tävlingen bredare nå ut till studerande på andra stadiet bland annat genom verksamheten i Myntmuseet och inom ramen för satsningarna på ekonomiskt kunnande.


Generation €uro-tävlingen

Är du intresserad av hur ekonomin fungerar? Vill du fördjupa dina kunskaper om Eurosystemet och finansbranschen? Vill du komplettera ditt CV med en merit som kan vara till nytta när du söker en praktik- eller studieplats? Bilda ditt eget lag och delta i Generation €uro-tävlingen i ekonomi där du får sätta dig in i penningpolitiken och centralbankens uppgifter. 

Generation €uro är en årligen återkommande internationell tävling där elever på andra stadiet från olika europeiska länder tävlar i ekonomiska och penningpolitiska teman.

Generation €uro-tävlingen syftar till att hjälpa elever på andra stadiet att förstå penningpolitiken och analysera hur den påverkar ekonomin.

Tävlingen omfattar tre omgångar. I det första tävlingsmomentet svarar lagen på en frågesport med flervalsfrågor. De lag som går vidare till den helt förnyade andra omgången får i uppgift att göra en kort video om ett penningpolitiskt beslut av Europeiska centralbanken. Målgruppen för videon är unga i 15–19 års åldern och beaktandet av målgruppen är ett av bedömningskriterierna för uppgiften.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för elever från skolor i deltagande länder i euroområdet och vissa internationella skolor och Europaskolor i euroområdet. De nationella centralbankerna i de deltagande länderna arrangerar tävlingen i sitt land. Tävlingsarrangör i Finland är Finlands Bank.

Tävlingen riktar sig till elever på andra stadiet som är i slutet av sin skolgång och som vid tidpunkten för anmälan till tävlingen är mellan 16 och 19 år. Ett lag ska bestå av fyra elever och en lärare. Alla medlemmar i ett lag ska vara från samma skola. Från samma skola kan flera lag delta.

När arrangeras tävlingen 2022–2023?

Den första omgången av tävlingen startade den 17 oktober 2022 och pågick fram till den 25 november 2022. Den andra omgången startar efter ECB-rådets penningpolitiska sammanträde den 15 december 2022 och pågår fram till den 25 januari 2023.

Vi informerar senare om tidpunkten för den tredje omgången.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i tidtabellen.

Hur anmäler man sig till tävlingen?

För att delta i tävlingen ska du bilda ett lag med fyra elever och en lärare. Fyll därefter i anmälningsblanketten på tävlingens webbplats. Anmälan till tävlingen har öppnats.

Efter anmälan kan laget delta i tävlingen och före de egentliga tävlingsfrågorna testa sina kunskaper med en övningsversion som finns på tävlingens webbplats. Laget kan träna på övningsversionen hur många gånger som helst, men de riktiga frågorna kan besvaras endast en gång.

De bästa lagen går vidare till nästa omgång i tävlingen, där deltagarna får en uppgift. Det lönar sig att vara kreativ vid genomförandet av uppgiften.

De bästa lagen får en inbjudan till nästa skede, den nationella finalen, där laget håller en presentation inför en expertjury.

Hur väljs det vinnande laget?

Den nationella centralbanken i varje deltagande land utser ett segrande lag i den nationella finalen. De segrande lagen i alla deltagande länder inbjuds till en internationell prisutdelningsceremoni som ordnas av Europeiska centralbanken. 

Hur kan du lära dig mer om penningpolitik?

Mer nyttig information finns på tävlingens webbplats och på Finlands Banks webbplats.

Du kan fråga din lärare om hjälp med uppgiften och presentationen.