Gå till innehåll

Finlands Bank ordnar inte Generation €uro-tävlingen 2023–2024. Generation €uro har varit en årligen återkommande internationell tävling där studerande på andra stadiet i olika europeiska länder har tävlat i ekonomiska och penningpolitiska teman.

Huvudpriset, som varit ett besök på Europeiska centralbanken i Frankfurt i Tyskland, har lockat både studerande och lärare att delta i tävlingen. ECB kommer inte längre att ordna evenemanget i Frankfurt, och fortsättningen på Generation €uro -tävlingen övervägs nu också i flera andra centralbanker i euroområdet.

I Finland är målsättningen att i stället för tävlingen bredare nå ut till studerande på andra stadiet bland annat genom verksamheten i Myntmuseet och inom ramen för satsningarna på ekonomiskt kunnande. Finland Bank kommer att direkt kontakta de skolor som under de senaste åren aktivt deltagit tävlingen för att dryfta kommande samarbetsformer inom ekonomikunskap och centralbanksfrågor.

Ytterligare information: senior kommunikationsexpert Richard Brander, richard.brander@bof.fi eller generationeuro@bof.fi, samt 09 183 22 06.