Gå till innehåll

Betalningar

Längtar du efter en ny surfplatta, väska eller skoter? Räcker pengarna till en bostad? När man köper produkter och tjänster måste man alltid överväga med vilket betalningssätt det är möjligt och förnuftigt att finansiera köpet. Biobiljetter går lätt att köpa kontant. För större inköp behöver man däremot ofta mer pengar än man har i plånboken eller på kontot. Dessa anskaffningar kan man finansiera genom att spara på förhand eller genom att ta lån. Att spara på förhand är oftast det förmånligaste sättet att göra inköp. Läs mer om vilka olika betalningssätt som finns. 

Avtal

Att öppna bankkonto och teckna försäkring blir aktuellt senast när du första gången kommer ut i arbetslivet eller t.ex. reser utomlands. När du öppnar och köper nya tjänster är det viktigt att avtala om parternas skyldigheter och ansvar för att säkerställa en smidig användning av tjänsterna. Underteckna aldrig ett avtal innan du läst igenom avtalstexten. Läs mer om avtal i anslutning till konton, sparande och försäkringar.

Läs mer om de olika betalningssätt, konto, investeringar, och försäkringsrelaterade avtal och gör sedan uppgifterna för att testa vad du har lärt dig.

Kontant eller på kredit?

Kontantbetalning

Med kontanter avses i dagligt tal sedlar och mynt. Kontantbetalning omfattar emellertid både betalningar med sedlar och mynt och betalningar med bankkort. Vid kontantbetalning överförs alltså pengar från konsumenten till säljaren genast eller inom en snar framtid, och konsumenten blir inte skyldig säljaren eller en tredje part i samband med betalningstransaktionen.

Varför välja kontantbetalning? Genom att betala kontant säkerställer du att du inte blir i skuld till säljaren och å andra sidan att du inte är skyldig att betala ränta till kreditgivaren. Också vid betalning med kontanta betalningsmedel lönar det sig att vara försiktig. Varför? Det kan t.ex. innebära en risk att betala en produkt kontant före leverans. Om du betalar produkten i förskott går du miste om din rätt som konsument att låta bli att betala produkten, ifall den har ett fel eller leveransen fördröjs.

Kredit

Utöver betalning kontant kan betalningar också göras på kredit. För att ta kredit ska du vara minst 18 år gammal. Kredit och kreditkort beviljas i allmänhet av särskilda kreditbolag. Eftersom betalning på kredit alltid är förenat med risker, vill kreditgivaren ofta säkerställa att kunden klarar av att uppfylla sina skyldigheter enligt kreditavtalet, dvs. att kredittagaren kan återbetala krediten med ränta och omkostnader. Innan du väljer att betala på kredit är det också bra att själv fundera på vilka risker som är förenade med kredit och betalning med kreditkort.

Vid betalning på kredit måste man allra först komma ihåg vad kredit i själva verket innebär. En kredit är pengar som du lånat, dvs. en skuld. Den måste alltid betalas tillbaka. Fastän du genom att ta kredit kan periodisera inköpskostnaderna över en längre tid, måste du vid köpet av en produkt eller tjänst komma ihåg att det totala priset vid kreditköp ofta är högre än priset vid kontantköp. Det beror på att när du betalar på kredit tillkommer extra kostnader på den summa som du lånar.

Kreditens pris består av den lånade summan, räntan och övriga kostnader i anslutning till krediten. En kredit är således aldrig gratis, och när du betalar på kredit blir du i samband med köpet skyldig kreditgivaren pengar. Innan du tar kredit lönar det sig därför att tänka igenom vilka möjligheter du har att betala av på krediten i framtiden. Normalt betalar man av på en kredit varje månad. Det innebär att du behöver regelbundna inkomster för att kunna betala tillbaka krediten. När du t.ex. köper en dator är det värt att överväga om du först kunde spara ihop till en del av datorns pris och finansiera endast en del av inköpet med kredit.

Vilka risker är krediten förenad med? När du tar kredit tar du alltid en risk i fråga om din framtida betalningsförmåga, eftersom kreditavtalet kan binda dig för en lång tid. Om du inte kan betala tillbaka den kredit som beviljats dig, dvs. din skuld, kan det ge dig en betalningsanmärkning som finns kvar i flera år. Betalningsanmärkningen kan försvåra ditt liv på många sätt: det blir svårare att få hyresbostad, du kan inte ingå avbetalningsavtal eller du kan vara tvungen att betala din telefonräkning i förskott. Därför finns det skäl att överväga noggrant innan du tar kredit.

Betalningsmedel

Pålitliga betalningsmedel och -sätt utgör en grundförutsättning för en fungerande ekonomi. Med betalningsmedel avses t.ex. sedlar och mynt, betalkort, nätbankens användarspecifika koder och i vissa situationer också mobiltelefonen. Under de senaste årtiondena har betalningarna förändrats i takt med att datatekniken och betalningssätten har utvecklats. Utvecklingen pågår hela tiden. Betalningarna förmedlas allt oftare elektroniskt, men kontanter kommer att finnas kvar som ett betalningssätt ännu lång tid framöver. Hur betalar du?

Kontanter

Finlands valuta är euro. Eurosedlarna och -mynten infördes den 1 januari 2002 och för närvarande använder 347 miljoner människor i 20 länder inom Europeiska unionen dagligen eurosedlar och -mynt. I omlopp finns sju olika eurosedlar och åtta euromynt av olika valör. Finlands Bank ansvarar för utgivningen av dem i Finland.

Kontantbetalning är förenat med många fördelar. Det är praktiskt att använda kontanter, i synnerhet vid mindre betalningar. Betalning med kontanter är ofta också snabbare än betalning med kort, och det är lättare att hantera sin personliga ekonomi med hjälp av kontanter. Både unga och gamla kan använda kontanter utan problem och de erbjuder ett konkret sätt att lära sig hantera pengar. Kontanter behövs också ofta när man reser utomlands.

Betalkort

Även betalkort är vanliga betalningsmedel. Betalkort är en allmän benämning på olika kort för betalning och uttag av kontanta pengar. Utbudet av betalkort är omfattande och varierar mellan olika banker. Bankkort som lämpar sig för kontantbetalning är t.ex. online debit-kort, såsom Visa Electron, offline debit-kort, såsom MasterCard Debit och olika s.k. prepaid-kort. När du betalar med bankkort måste du ha tillräcklig täckning på ditt konto för betalningarna. Med ett Visa Electron-kort kan du inte övertrassera ditt konto, eftersom det för inköpen och uttagen direkt görs en täckningsreservering på kundens konto. Vid eventuell övertrassering med andra betalkort kan banken ta ut en avgift för övertrasseringen. Betalkortet kan också ha en kreditfunktion.

Oavsett vilken typ av betalkort det är fråga om, ska kortinnehavaren använda och förvara kortet omsorgsfullt. Avslöja t.ex. under inga omständigheter din PIN-kod för någon annan. Koden är alltid personlig på samma sätt som själva betalkortet. Överlåt heller aldrig betalkortet till en annan person. Om du gör det ansvarar banken inte längre för kortet, utan du bär ansvaret för de inköp som gjorts med det.

Vet du hur du ska gå till väga om du upptäcker att ditt kort har kommit bort? Om du upptäcker att ditt betalkort har kommit bort ska du handla snabbt, eftersom det alltid finns en möjlighet att någon annan missbrukar ditt kort. Om du konstaterat att kortet kommit bort, ring spärrtjänsten så fort som möjligt. Det är viktigt eftersom ditt ansvar genast upphör när du anmäler ditt kort som försvunnet. Om någon använder ditt kort, förlorar du inte dina pengar. Du får numret till spärrtjänsten från din bank och det lönar sig att spara numret t.ex. i mobiltelefonen. Spärrtjänsten förhindrar användningen av kortet och kortet upphör att fungera i samma stund som du meddelar att det försvunnit. Om du senare skulle råka hitta det kort som du anmält som försvunnet ska du inte använda det. Du får ett nytt kort i allmänhet cirka en vecka efter anmälan om att kortet kommit bort.

Nätbanken

Utöver kontanter och betalkort är det också vanligt att sköta ärenden via nätbanken och betala med hjälp av nätbankskoder. När du öppnar ett konto kan du samtidigt få tillgång till nätbankskoder som används på webben. Med dem kan du t.ex. betala räkningar eller kontrollera dina kontouppgifter i bankens nättjänst. Också minderåriga kan få egna nätbankskoder med vårdnadshavarnas samtycke.

Liksom vid användningen av andra betalmedel måste man iaktta försiktighet också när man använder nätbankskoder. Det är t.ex. viktig att förvara nätbankskoderna omsorgsfullt. Förvara inte alla koder på samma ställe och överlåt aldrig dina användarkoder, dvs. ditt användarnamn eller ditt lösenord, till någon annan. Kom ihåg att banken eller polisen aldrig ber om dina användarkoder per e-post eller telefon. Om du råkar få nätfiske-e-post kan du t.ex. underrätta din bank om saken och radera meddelandet. Klicka aldrig på länkar i sådana e-postmeddelanden. Om någon utomstående kommer över dina användarkoder kan ditt konto tömmas. Banken ersätter inte nödvändigtvis de pengar som du förlorat, om du inte förvarat dina koder tillräckligt omsorgsfullt i enlighet med bankens anvisningar.

När du avslutar din session i nätbanken, kom ihåg att logga ut från tjänsten och säkerställ att förbindelsen bryts. Det är särskilt viktigt om du använder nätbanken på en offentlig dator, t.ex. i biblioteket. För att försäkra dig om att nästa användare inte har möjlighet att komma åt dina uppgifter kan du också tömma webbläsarens cacheminne.

Kontoavtal och placering

Att öppna konto

Det är i allmänhet aktuellt att öppna ett eget bankkonto senast när du får ditt första sommarjobb, eftersom lönerna i Finland endast betalas in på bankkonto. Den som fyllt 15 år kan självständigt öppna ett konto för att sätta in sådana pengar som han eller hon skaffat sig genom eget arbete eller fått i gåva t.ex. av sina föräldrar. En minderårig kan också använda sitt konto, men vårdnadshavaren har rätt att få uppgifter om kontot. Det är trots allt vårdnadshavarna som huvudsakligen beslutar om penningaffärerna för en minderårig, dvs. en person som ännu inte fyllt 18 år.

När du öppnar ett konto ingår du ett kontoavtal med din bank. I samband med öppnandet av kontot får du det undertecknade kontoavtalet och dessutom bl.a. de allmänna kontovillkoren och bankens servicetariff. Med kontoavtalet avtalas dessutom bl.a. om användningen av kontot, hur räntan bestäms och om uppsägningstiden för kontoavtalet. Om betalkort och nätbankskoder fogas till kontot, ingås också separata avtal för dem.

Det finns olika slags konton, och olika konton används ofta för olika ändamål. Det är t.ex. vanligt att man samtidigt har både ett brukskonto och ett tidsbundet konto. På ett tidsbundet konto kan du göra en tidsbunden insättning och avkastningen på kapitalet är ofta bättre än på ett brukskonto. Pengarna är också i bättre förvar på ett tidsbundet konto då man inte kan använda dem lika ofta och enkelt, eftersom en tidsbunden insättning vanligen inte kan tas ut under insättningsperioden. Av avtalsvillkoren framgår om pengarna kan tas ut före den avtalade förfallodagen. I regel kan pengarna tas ut först när insättningen förfaller. Om pengarna kan tas ut före förfallodagen, kan det inverka på den ränta som betalas. Det är också möjligt att ingen ränta alls betalas. Uttag av insättningen i förtid kan också vara förenat med andra kostnader. De mer ingående uttagsbegränsningarna och kostnaderna framgår av det kontoavtal som du ingått.

Placering

Utöver att spara kan du också välja att placera dina överskottspengar. Ett alternativ är t.ex. fondplacering, som du kan börja även med en liten summa. Minderåriga behöver emellertid vårdnadshavarnas samtycke för att ingå avtal om fondplacering. När du placerar i en placeringsfond, ger du dina pengar till fondbolaget genom att köpa fondandelar. Fondbolaget placerar de tillgångar som samlats in på detta sätt bl.a. i aktier och obligationer, vilka bildar placeringsfonden. Fondbolaget äger inte placeringsfonden, utan den ägs av de placerare som tecknat fondandelar. Då du gör en fondplacering funderar du kanske på när du kan få tillbaka din placering. Fondplacering är inte förenat med någon minimiplaceringstid, men det kan dröja några dagar innan pengarna finns på ditt konto efter att du bestämt dig för att lösa in dina fondandelar. Det lönar sig också att komma ihåg att fondbolaget i allmänhet tar ut en avgift för teckning och inlösen av fondandelarna. Dessutom ska kunden betala förvaltnings- och förvaringsavgifter samt eventuella förmedlingsarvoden till värdepappersförmedlaren. Om du vill sluta fondplacera kan det hända att du måste betala inlösenersättning till fondbolaget.

Det finns många olika slags fonder. Fonderna klassificeras ofta utgående från placeringsobjekten. Placeringsfonderna kan indelas i aktie-, ränte- och blandfonder. Aktiefonder placerar som namnet säger huvudsakligen i aktier och de är vanligen mer riskfyllda än räntefonder. En räntefond kan vara en kort, medellång eller lång räntefond. Blandfonder placerar i sin tur i både aktier och räntebärande objekt, t.ex. obligationslån. Dessutom finns det s.k. fond-i-fonder och specialplaceringsfonder.

Också när du placerar i en fond finns det skäl att hålla i minnet den risk som all placering är förenad med. Placeringens värde kan stiga eller sjunka och fondens tidigare utveckling utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen. Före ett placeringsbeslut lönar det sig att noggrant läsa fondprospektet och fondens stadgar. Fäst särskild uppmärksamhet vid fondens placeringsinriktning, risker och kostnadsstruktur. Vid valet av fondandel måste du uppskatta för hur lång tid du vill placera dina pengar och hur stor risk du är beredd att ta. Det lönar sig att välja placeringsobjektet utifrån dina egna förutsättningar och komma ihåg att hela den summa som du placerat i fonden också kan gå förlorad.

Oavsett vilket avtal du ingår är det absolut viktigt att läsa igenom avtalet innan du undertecknar det. Ett undertecknat avtal är alltid bindande, varför det är viktigt att du tar reda på vad du förbinder dig till. Om avtalet innehåller något som du inte förstår, tveka inte att fråga din bank. Det ligger i båda avtalsparternas intresse att allting är klart innan avtalet ingås.

Försäkringar

Försäkringar tas för överraskande situationer. Försäkringar är något som du i allmänhet behöver tänka på först när du flyttar till en egen bostad eller hyreslägenhet. Också när du reser är det viktigt att rese- och resgodsförsäkringarna är i skick.

Många försäkringsbolag erbjuder olika hemförsäkringar och reseförsäkringar för unga. Du kan gärna höra dig för om vilka erfarenheter dina kompisar och föräldrar har av försäkringar men det lönar sig i synnerhet att med försäkringsbolagen kontrollera vad försäkringarna ersätter och vad de inte ersätter. Försäkringsbolagens egna webbsidor och produktbroschyrer är bra källor när du söker information om olika försäkringar. Mer information får du också från Försäkrings- och finansrådgivningen FINE.

Försäkringsavtal

När du tar en försäkring ingår du ett försäkringsavtal med ditt försäkringsbolag. Du kan ingå försäkringsavtalet på försäkringsbolagets kontor, via bolagets webbtjänst eller t.ex. per telefon.

Efter att försäkringsavtalet ingåtts skickar försäkringsbolaget till dig ett försäkringsbrev med uppgifter om bl.a. försäkringens giltighetstid, försäkringspremierna och de avtalsvillkor som gäller för försäkringen. Också när du ingår ett försäkringsavtal lönar det sig alltid att läsa igenom avtalstexten innan avtalet undertecknas. I avtalsdokumenten redogörs bl.a. för ersättningsbegränsningarna. Det finns också skäl att komma ihåg att ingen försäkring ersätter alla tänkbara händelser.

Hemma

När du behöver en försäkring lönar det sig att först fundera på vad du vill försäkra. Många försäkringsbolag erbjuder t.ex. olika ungdomspaket, som omfattar hemförsäkring, reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Med hemförsäkringen tryggar du ditt hem i händelse av både stora och små skador, t.ex. vattenskada eller stöld. Hemförsäkringen kan också ersätta ditt resgods beroende på vilken skyddsnivå och självrisk som ingår i försäkringen.

När du reser

Inför en resa är det bra att kontrollera att resenär- och resgodsförsäkringarna är i ordning. Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resan. Resgodsförsäkringen ersätter skador på resgodset eller kostnader för anskaffning av s.k. nödvändighetsartiklar på resan, om resgodset kommer bort eller försenas. Reseförsäkringen kan också inkludera t.ex. ansvarsförsäkring, som ersätter skador som du orsakat någon annan samt rättsskyddsförsäkring, som ersätter advokatkostnader vid tvister.

Det lönar sig att ta en reseförsäkring även om du har ett europeiskt sjukvårdskort. Om du plötsligt insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, får du med det europeiska sjukvårdskortet (i EU- och EES-länderna samt i Schweiz) sjukvård inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården, på privata läkarmottagningar som ingått sjukförsäkringsavtal och på sjukhus som omfattas av avtalet till samma kostnad och enligt samma förfarande som de som bor på ditt resmål. Resenärförsäkringen ersätter i sin tur vårdkostnader och t.ex. hemtransport till Finland om du blir allvarligt sjuk.

Kom ihåg att du utöver den normala resenärförsäkringen behöver en separat tilläggsförsäkring för riskbenägna aktiviteter, såsom fallskärmshoppning, bungyhopp, hängflygning, dykning, klättring och störtlopp. Staten hjälper inte heller automatiskt den som råkat i knipa utomlands, varför också utrikesministeriet rekommenderar en täckande resenärförsäkring i händelse av överraskande situationer.

I trafiken

I Finland ska alla motorfordon som används i trafik har en lagstadgad trafikförsäkring, eftersom också utomstående kan orsakas skada i trafiken. Trafikförsäkringen ger ersättning om människor skadas i trafiken eller om den oskyldiga parten orsakas egendomsskador. Den ersätter också skador på kläder och personliga bruksföremål som passagerare haft på eller med sig. Trafikförsäkringen omfattar däremot inte skador på ditt eget fordon eller t.ex. stöld. För dem behöver du en frivillig fordonsförsäkring, dvs. en kaskoförsäkring.

Om något händer och ditt fordon saknar trafikförsäkring, måste du betala försäkringspremien retroaktivt till mångdubbelt belopp, oavsett vilken part som orsakat skadan. Enligt trafikförsäkringslagen ersätter Trafikförsäkringscentralen en trafikskada som orsakats av ett oförsäkrat fordon. Däremot ersätts inte personskador som drabbat det oförsäkrade fordonets ägare och innehavare. Utöver försäkringarna ska du alltid komma ihåg att vara uppmärksam och ta det lugnt i trafiken.