Gå till innehåll

Du vill köpa en bärbar dator. Lönar det sig att betala inköpet kontant eller på kredit? Vad lönar det sig att tänka på vid valet av betalningssätt?

När du öppnar ett konto i banken kan du samtidigt också få tillgång till nätbankskoder som används på webben. Med dem kan du t.ex. betala räkningar eller kontrollera dina kontouppgifter i bankens nättjänst.

Du upptäcker att ditt betalkort har kommit bort. Du vet att det finns en möjlighet att någon annan missbrukar kortet. 

Lös uppgifterna om betalning och avtal.

Uppdrag 1/7:

Betalning – kontant eller på kredit?

Du vill köpa en bärbar dator. Lönar det sig att betala inköpet kontant eller på kredit? Vad lönar det sig att tänka på vid valet av betalningssätt?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/3

Vilka av följande påståenden om kontantbetalning stämmer?

När du betalar kontant blir du inte i skuld till säljaren. I de fall då du betalar en produkt kontant i förskott och produkten levereras till dig först senare går du däremot miste om din rätt som konsument att låta blir att betala, om produkten har ett fel eller leveransen försenas – eller du inte alls får någon produkt. Innan du fattar köpbeslutet, ta reda på om du kan köpa produkten någon annanstans till bättre villkor.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/3

Vilka av följande påståenden om betalning på kredit stämmer?

Minderåriga kan inte ingå avtal om konsumtionskredit, dvs. endast den som fyllt 18 år kan få kredit. Läs kreditavtalet noggrant – av avtalet framgår bl.a. skyldigheterna i samband med återbetalningen av krediten samt dina och kreditgivarens rättigheter och skyldigheter. Spara kreditavtalet minst den tid som avtalet är i kraft. Försummelse att betala tillbaka krediten kan medföra en betalningsanmärkning som finns kvar i flera år. En betalningsanmärkning gör livet besvärligare på många sätt: det blir svårare för dig att få hyresbostad, du kan inte ingå avbetalningsavtal eller du kan vara tvungen att betala din telefonräkning i förskott. Överväg därför noggrant innan du tar kredit.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/3

Vilka av följande påståenden om betalning på kredit stämmer?

Krediten är en skuld, dvs. lånade pengar, och den ska alltid betalas tillbaka. Kreditens pris består förutom av den summa som du lånat också av räntan och andra kostnader i anslutning till krediten (t.ex. uppläggningskostnader och expeditionsavgifter). Krediten är sålunda inte gratis. Du behöver också regelbundna inkomster för att kunna betala tillbaka krediten. I allmänhet betalar man av på en kredit varje månad. Du kan också överväga om det lönar sig att först spara ihop till en del av priset och finansiera endast en del av inköpet med kredit.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 2/7:

Betalning – i nätbanken

När du öppnar ett konto i banken kan du samtidigt också få tillgång till nätbankskoder som används på webben. Med dem kan du t.ex. betala räkningar eller kontrollera dina kontouppgifter i bankens nättjänst.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/4

Kan en minderårig få egna nätbankskoder?

Banken kan bevilja nätbankskoder till en minderårig med vårdnadshavarnas samtycke. Nätbankskoderna är personliga och de får inte överlåtas till någon annan. Innan du börjar använda nätbanken, läs bankens avtalsvillkor för nätbanken, anvisningarna för hur koderna ska förvaras och i synnerhet anvisningarna för hur du använder nätbanken tryggt.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/4

Hur ska nätbankskoderna (dvs. användarkoderna med användarnamn och lösenord) förvaras?

Olika banker har olika slags nätbankskoder. I allmänhet består de av ett användarnamn eller en användarkod, som är en längre sifferserie och en lista med lösenord (eller nuförtiden också en app i mobiltelefonen). Gemensamt för alla nätbankskoder är att de ska förvaras omsorgsfullt! En allmän regel är att aldrig förvara användarnamnet och listan med lösenord på samma ställe. Det lönar sig att lära sig användarnamnet utantill. Följ omsorgsfullt bankens anvisningar för förvaring av nätbankskoderna. Om någon utomstående kommer över dina nätbankskoder, kan ditt konto tömmas. Banken ersätter inte nödvändigtvis de pengar som du förlorat, om du inte har förvarat dina koder omsorgsfullt i enlighet med bankens anvisningar. Om dina nätbankskoder trots allt kommer bort ska du genast meddela banken om saken!

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/4

Du får ett mejl som ser ut att komma från din bank. I meddelandet sägs det att din nätbankstjänst upphör och att du kan fortsätta använda tjänsten endast om du klickar på länken i mejlet och loggar in på tjänsten via denna länk med dina nätbankskoder. Vad gör du?

Banken frågar aldrig om dina nätbankskoder per e-post – inte heller polisen eller andra myndigheter, i vars namn bluffmejl har skickats. Svara därför aldrig på sådana meddelanden och klicka inte på eventuella länkar i dem! Du kan underrätta banken om att du fått ett bluffmejl. Radera meddelandet från din e-post.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/4

Du betalar räkningar i nätbanken på en dator i biblioteket. Vad gör du när du är klar?

Det är särskilt viktigt att du avslutar din session i nätbanken omsorgsfullt om du använt en offentlig dator. På detta sätt förhindrar du att nästa användare kommer åt dina uppgifter. Ibland kan webbläsaren begära att användarnamnet eller lösenordet ska sparas – om datorn används av flera personer ska du alltid svara nekande på denna fråga. Kom också ihåg att ta med dig dina behörighetskoder och andra papper när du lämnar datorn! Om du är osäker på hur du ska använda datorn i biblioteket, be bibliotekspersonalen om hjälp och mer information om dataskyddet.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 3/7:

Betalning – om betalkort

Du upptäcker att ditt betalkort har kommit bort. Du vet att det finns en möjlighet att någon annan missbrukar kortet. 

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/4

Vad gör du allra först när du upptäcker att ditt betalkort är borta?

Om ditt kort har kommit bort, ring spärrtjänsten omedelbart! Det är viktigt eftersom ditt ansvar upphör i samma stund som du meddelar att ditt kort kommit bort. Om någon använder ditt kort förlorar du inte dina pengar. Spärrtjänsten tar emot anmälan om försvunna kort dygnet runt. Du får numret till spärrtjänsten från din bank och det lönar sig att spara numret i mobiltelefonen.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/4

Vad gör spärrtjänsten efter att du meddelat att ditt betalkort kommit bort?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/4

Innan du hinner kontakta spärrtjänsten får du ett samtal – uppringaren säger sig vara från polisen och berättar att ditt kort har hittats. Personen ber dig bekräfta att kortet är ditt genom att uppge kortets PIN-kod. Vad gör du?

Behörighetskoden dvs. kortets PIN-kod är personlig och får aldrig avslöjas för någon annan! Polisen (eller någon annan myndighet eller banken) ringer aldrig för att be om PIN-koden till ditt betalkort.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/4

Vilket ansvar har du om ditt betalkort försvinner? Vilka av följande påståenden stämmer?

Ditt ansvar upphör i samma stund som du meddelar spärrtjänsten att ditt kort kommit bort. Ansvaret för eventuellt missbruk efter anmälan om förkommet kort övergår till kortets utfärdare. Betalkortet får inte överlåtas till en annan person. Om du ändå gör det, ansvarar du för de inköp som gjorts med ditt kort.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 4/7:

Avtal – kontoavtal

Du ska börja på ditt första sommarjobb vid kassan i en matbutik. Du får lön för tre månader och du behöver ett konto som lönen kan betalas in på.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/6

Kan en minderårig själv öppna ett bankkonto?

Det är huvudsakligen vårdnadshavarna som beslutar om penningaffärerna för en minderårig, dvs. en person som ännu inte fyllt 18 år. Den som fyllt 15 år får emellertid självständigt öppna ett konto för att sätta in pengar som han eller hon skaffat sig genom eget arbete eller t.ex. fått i gåva av sina föräldrar.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/6

Kan en minderårig använda sitt eget konto?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/6

Bland annat vilka frågor kommer parterna överens om i kontoavtalet?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/6

Vilka av följande hör till kontoavtalet?

När du öppnar ett konto får du det undertecknade kontoavtalet och dessutom bl.a. de allmänna kontovillkoren och bankens servicetariff. Om ett betalkort och nätbankskoder fogas till kontot, ingås också för dem ett separat avtal till vilket hör allmänna standardvillkor.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/6

Lönar det sig att läsa igenom kontoavtalet innan du undertecknar det?

Underteckna aldrig ett avtal som du inte har läst! Om avtalet innehåller något som du inte förstår, tveka inte att fråga din bank. Det ligger i båda avtalsparternas intresse att allting är klart innan avtalet ingås.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/6

Är det möjligt att övertrassera kontot med ett betalkort?

Bankerna beviljar i allmänhet unga kunder ett sådant betalkort där kontosaldot granskas i samband med att du betalar med kortet. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot lyckas betalningen inte och då är det inte heller möjligt att övertrassera kontot. Det finns emellertid också sådana betalkort där det är möjligt att övertrassera sitt bankkonto.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 5/7:

Avtal – tidsbundet konto

Du har redan samlat ihop över tusen euro på ditt sommarjobb och pengar som du fått i gåva. Du funderar vad du ska göra med pengarna och bestämmer dig för att sätta in dem på banken. Det finns olika konton att välja mellan.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/2

Vad är skillnaden mellan ett tidsbundet konto och ett vanligt brukskonto?

Bankerna erbjuder sina kunder olika slags konton. En del konton är avsedda för skötseln av den dagliga ekonomin, medan andra konton används när man vill lägga undan pengar för en längre tid.Ett brukskonto lämpar sig för skötseln av dagliga bankärenden. Du kan styra din studiepenning, lön och andra återkommande betalningar till brukskontot och från brukskontot kan du betala alla betalningar och räkningar t.ex. med betalkort eller i nätbanken.Ett tidsbundet konto är ett bra alternativ om du är beredd att hålla pengarna på kontot en avtalad tid, t.ex. ett år. Den ränta som betalas på medlen på ett tidsbundet konto är ofta högre än räntan på ett brukskonto.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/2

När kan man ta ut pengarna från ett tidsbundet konto?

De pengar som finns på ett tidsbundet konto kan i allmänhet inte tas ut under den avtalade insättningsperioden. Om det är möjligt att ta ut pengarna före förfallodagen, kan det inverka på den ränta som betalas. Det kan också hända att ingen ränta alls betalas. Uttag av insättningen i förtid kan också medföra andra kostnader. Av avtalsvillkoren framgår om pengarna på ett tidsbundet konto kan lyftas före den avtalade förfallodagen och på vilka villkor.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 6/7:

Avtal – fondplacering

Du fick 500 euro i gåva på skolavslutningen. Du funderar vad du ska göra med pengarna. Du har inga särskilda anskaffningar i sikte inom den närmaste tiden och du bestämmer dig för att spara summan. Ett alternativ är fondplacering och du vill ta reda på vilka möjligheter som finns.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/5

Hur mycket avkastar fonderna? Ger en fondandel alltid avkastning eller kan man också förlora sina pengar vid fondplacering? Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer?

Också vid placering i placeringsfonder lönar det sig att hålla i minnet den risk som all placering är förknippad med. Värdet på placeringen kan stiga eller sjunka och fondens tidigare utveckling utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen. Före ett placeringsbeslut lönar det sig att noga läsa fondprospektet och fondens stadgar. Det är viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid fondens placeringsinriktning, risker och kostnadsstruktur. Vid valet av fondandel måste du bedöma hur stor risk du är beredd att ta och välja placeringsobjekt utifrån dina egna förutsättningar.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/5

Du vill också veta när du kan få tillbaka din fondplacering. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer?

Det lönar sig att komma ihåg att fondbolaget i allmänhet tar ut en avgift för teckning och inlösen av fondandelar. Dessutom ska kunden betala förvaltnings- och förvaringsavgifter samt eventuella förmedlingsarvoden till värdepappersförmedlaren.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/5

Du diskuterar fondplacering med servicerådgivaren och han berättar om olika fondtyper, såsom aktie-, ränte- och blandfonder. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer?

Placeringsfonderna kan delas in i aktie-, ränte- och blandfonder. Dessutom finns det s.k. fond-i-fonder och specialplaceringsfonder.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/5

Vilka av följande påståenden stämmer?

Placeringsfonder är förenade med samma risker som alla andra former av placering: placeringens värde kan stiga eller sjunka och fondens tidigare utveckling utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen. Avkastning och risk går nästan alltid hand i hand. Placeringsfonderna omfattas inte av investerarskyddet. Endast medel på ett insättningskonto i en inlåningsbank omfattas – med vissa begränsningar – av insättningsgarantin. När du avstår från din fondandel, debiteras för inlösen i allmänhet en avgift av engångsnatur.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/5

Din lillebror blir också intresserad av fondplacering efter att han fått pengar i konfirmationsgåva. Han är emellertid minderårig. Vilka omständigheter hänför sig till fondplacering och minderåriga? Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer?

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 7/7:

Avtal – försäkring

Du inleder dina studier och får äntligen veta att du fått en studentbostad. Du kan flytta in i bostaden inom en månad. Du har nyligen skaffat en ny tv och dator med dina sommarjobbspengar och du funderar om du borde skydda dem mot eventuella skador.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/12

Lönar det sig att försäkra studentbostaden – var får du mer information...?

Du kan höra dig för om vilka erfarenheter dina kompisar och föräldrar har, men det lönar sig i synnerhet att med försäkringsbolagen kontrollera vad försäkringarna ersätter och vad de inte ersätter. Försäkrings- och finansrådgivningen FINE ger också mångsidig information om försäkringar. Alternativen är många, eftersom det finns över tio skadeförsäkringsbolag i Finland som erbjuder hemförsäkringar.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/12

Hur ingås i allmänhet ett försäkringsavtal?

Enbart ett sms till försäkringsbolaget räcker inte, men du kan ingå ett försäkringsavtal på försäkringsbolagets kontor, via nättjänsten eller per telefon. Efter att försäkringsavtalet ingåtts skickar försäkringsbolaget till dig försäkringsbrevet med information om bl.a. försäkringspremien och försäkringens giltighet samt försäkringsvillkoren.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/12

Lönar det sig att läsa försäkringsdokumenten innan avtalet undertecknas?

Det lönar sig alltid att läsa avtalet! I avtalsdokumenten (t.ex. försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren) redogörs bl.a. för vad försäkringen ersätter och vad den inte ersätter. Det lönar sig att komma ihåg att ingen försäkring ersätter alla tänkbara händelser. Om avtalstexten känns invecklad och svår och du inte förstår vissa punkter, fråga ditt försäkringsbolag om råd!

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/12

Du är på väg på semesterresa till Frankrike: flygbiljetterna är redan köpta och hotellet bokat. Passet, pengarna och tandborsten är redan i fickan. Du funderar om det ännu är något annat som du borde tänka på och kommer ihåg försäkringarna. Vilka försäkringar kan du behöva på resan?

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom och olycksfall under resa. Resgodsförsäkringen ersätter skada på resgodset eller t.ex. kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, om resgodset försenas. Reseförsäkringarna kan också inkludera ansvarsförsäkring, som ersätter skador som du orsakat någon annan samt rättsskyddsförsäkring, som ersätter advokatkostnader i händelse av tvister. Till en del hemförsäkringar för unga är det möjligt att inkludera försäkringar för resa.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/12

Du reser till Italien. Du har ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av FPA och undrar om du alls behöver någon resenärförsäkring. Vad ersätter resenärförsäkringen i allmänhet men det europeiska sjukvårdskortet inte?

Om du plötsligt insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, borde du med det europeiska sjukvårdskortet få nödvändig medicinsk sjukvård (i EU- och EES-länderna samt Schweiz) till samma kostnad och enligt samma förfarande som de som bor i landet i fråga inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården. Resenärförsäkringen ersätter i sin tur vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall under resa och i allvarliga fall också hemtransport. I vårdkostnaderna ingår kostnaderna för vård eller undersökning jämte skäliga resekostnader. Reseförsäkringsskydden i olika bolag avviker från varandra och det lönar sig därför att i god tid före resan jämföra olika reseförsäkringar!

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/12

Hjälper finska staten alltid den som råkat i knipa utomlands att komma hem?

Finska staten hjälper inte alltid den som utomlands råkat i knipa att komma hem. Utrikesministeriet rekommenderar alla som reser att ta en täckande reseförsäkring i händelse av överraskande situationer.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 7/12

Du är på resa och tänker delta i en dykarkurs Om du skadas under dykningen, ersätts vårdkostnaderna från resenärförsäkringen?

Reseförsäkringarna ersätter i allmänhet inte utan tilläggsavtal eller -premie skador som inträffat i samband med riskbenägna fritidsintressen. Sådana riskbenägna fritidsintressen är bl.a. kamp- och kontaktsporter, motorsportgrenar, luftsportgrenar såsom fallskärmshoppning, bungyhopp och hängflygning, klättringsgrenar, speedskiing och störtlopp, apparatdykning och oceanfart. Om du under din resa planerar att utöva en gren som avviker från det normala, kontrollera försäkringens giltighet med ditt försäkringsbolag i förväg. Försäkringsskyddet kan ofta utvidgas genom avtal med försäkringsbolaget på förhand.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 8/12

Du har diskuterat med dina föräldrar i oändlighet om att få en moped. Nu ser det äntligen ut som att du kommer att få en moped i gåva. Vad behöver du tänka på som mopedägare? Räcker det med att enbart tanka mopeden?

Alla motorfordon som används i trafik – också mopeder – ska ha en lagstadgad trafikförsäkring, eftersom en utomstående part kan orsakas skada i trafiken. Trafikförsäkringen är således obligatorisk också för mopeder.I händelse av skador på den egna mopeden kan du också ta en frivillig fordonsförsäkring, en s.k. kaskoförsäkring. Den ersätter skador på din moped t.ex. i händelse av kollision eller stöld. Kaskoförsäkringen kan vara omfattande eller begränsad: den omfattande försäkringen ersätter mer men kostar också mer.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 9/12

Vilka av följande skador ersätter den lagstadgade trafikförsäkringen för din moped?

Trafikförsäkringen omfattar inte skador på det försäkrade motorfordonet eller föremål eller last i fordonet. Däremot ersätts skada på kläder och personliga bruksföremål som en passagerare haft på eller med sig.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 10/12

Din moped har inte någon gällande trafikförsäkring och du orsakar en trafikskada. Vilka av följande påståenden stämmer?

Trafikförsäkringscentralen ersätter en trafikskada som orsakats av ett oförsäkrat fordon. Försäkringen ersätter emellertid inte personskador som drabbat det oförsäkrade fordonets ägare och innehavare. Eftersom din moped inte hade någon trafikförsäkring, påför Trafikförsäkringscentralen dig i egenskap av mopedens ägare eller innehavare en förhöjd försäkringspremie (en s.k. gottgörelseavgift) för hela den tid som mopeden varit oförsäkrad.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 11/12

Din moped har ingen gällande trafikförsäkring. Du råkar ut för en trafikolycka som orsakas av en annan mopedist. Vilka av följande påståenden stämmer?

Från trafikförsäkringen för den moped som vållat skadan ersätts de person- och egendomsskador som du orsakats i enlighet med trafikförsäkringslagen. Eftersom din moped inte hade någon trafikförsäkring, påför Trafikförsäkringscentralen dig i egenskap av mopedens ägare eller innehavare en förhöjd försäkringspremie (en s.k. gottgörelseavgift) för hela den tid som mopeden varit oförsäkrad.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 12/12

Du har åkt till ett köpcenter med dina kompisar och parkerat mopeden utanför. Under tiden stjäls din moped. Ersätter trafikförsäkringen stölden?

Trafikförsäkringen ersätter inte en stulen moped. I händelse av stöld av mopeden kan du teckna en frivillig fordonsförsäkring, en s.k. kaskoförsäkring. Den ger skydd om mopeden blir stulen.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Inledande