Handlingar undertecknade av Finlands Bank

Finlands Bank kan underteckna handlingar elektroniskt med ett eIDAS-kvalificerat certifikat för elektroniska signaturer som utfärdas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Finlands Bank kan från fall till fall också använda andra godkända verktyg för elektroniska signaturer för att underteckna handlingar (till exempel avtal).

Handlingar mottagna av Finlands Bank

Finlands Bank godkänner elektroniska underskrifter baserade på kvalificerade eIDAS-certifikat i mottagna handlingar, inklusive eIDAS-kvalificerade elektroniska underskrifter baserade på ett certifikat utfärdat av MDB.  Från fall till fall kan Finlands Bank också godkänna handlingar som undertecknats med andra verktyg för elektroniska signaturer.

Mer information

Mer information om elektroniska underskrifter finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas  och Cybersäkerhetscentralens webbplatser. Bestämmelser om godkännande av elektroniska underskrifter finns i EU:s eIDAS-förordning.