Suomen Pankin allekirjoittamat asiakirjat

Suomen Pankki voi allekirjoittaa asiakirjat sähköisesti DVV:n tuottamalla eIDAS-asetuksen mukaisella sähköisen allekirjoituksen varmenteella. Suomen Pankki voi tapauskohtaisesti allekirjoittaa asiakirjoja myös muilla Suomen Pankin hyväksymillä sähköisen allekirjoittamisen välineillä (esimerkiksi sopimusten allekirjoittamisessa).

Suomen Pankin vastaanottamat asiakirjat

Suomen Pankki hyväksyy vastaanottamissaan asiakirjoissa eIDAS-asetuksen mukaisella varmenteella tehdyn sähköisen allekirjoituksen ja myös DVV:n tuottamalla varmenteella tehdyn eIDAS-asetuksen mukaisen sähköisen allekirjoituksen. Vastaanotetuissa asiakirjoissa voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti muillakin sähköisen allekirjoittamisen välineillä tehtyjä allekirjoituksia.

Lisätietoa

Sähköisestä allekirjoituksesta löytyy lisätietoa Digi- ja väestötietoviraston sekä Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta. Sähköisen allekirjoituksen hyväksymisestä säädetään EU:n eIDAS-asetuksessa.