Suomessa valtiolla on kolikoiden lyöntioikeus, ja metallirahat laskee liikkeeseen Suomen Pankki. Metallirahaa, joka on huomattavasti vahingoittunut, ei saa käyttää maksuvälineenä, eikä sitä tarvitse hyväksyä maksuksi. Suomen Pankki on velvollinen ottamaan vastaan vahingoittuneen metallirahan, jos se voidaan todeta oikeaksi.

Suomen Pankki voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1210/2010 artiklan 8 nojalla kieltäytyä hyvittämästä kiertoon kelpaamattomia eurometallirahoja, joita on joko muutettu tarkoituksella tai jotka ovat muuttuneet prosessissa, jonka voidaan kohtuudella odottaa muuttavan niitä. Tällaisiin toimenpiteisiin, joissa kolikko altistuu vahingoittumiselle, kuuluu esimerkiksi kolikoiden hävittäminen murskaamalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla. Suomen Pankki voi tapauskohtaisesti tehdä yksipuolisen päätöksen vahingoittuneiden kolikoiden lunastuksesta.

Yksityishenkilö voi palauttaa vahingoittuneet kolikot omaan pankkiinsa. Kolikot tulee pakata yksikköarvoittain pusseihin tai laatikoihin. Lähetyksen liitteenä pitää olla selvitys (vahingoittuneiden kolikoiden lomake), josta käyvät ilmi lähettäjän tunnistetiedot, kolikoiden yksikköarvot ja kappalemäärät sekä selitys siitä, mitä kolikoille on tapahtunut. Tarkemmat ohjeet saat pankistasi.

Suomen Pankki on tehnyt aiheesta muistion:
Suomen Pankin linjaus kiertoon kelpaamattomien turmeltuneiden eurokolikoiden lunastuksesta.