Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

EKP:n asetus sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/38, epävirallinen konsolidoitu versio EKP/2013/38)

EKP:n asetus arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18, ja EKP/2016/22, ja EKP/2018/7)

Suuntaviivat raha- ja rahoitustilastoista (EKP/2014/15, muutettu EKP/2014/43 ja EKP/2015/44, kumottu EKP/2021/16)

Suuntaviivat muista rahoituksen välittäjistä kuin rahalaitoksista raportoitavista tilastotiedoista (EKP/2021/12)

EKP:n päätös tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä (EKP/2010/10, muutettu EKP/2015/50, ja EKP/2022/31)