Makrovakaus tarkoittaa koko rahoitusjärjestelmän vakautta, eli häiriötöntä toimintaa joka tilanteessa. Vakaa ja luotettava rahoitusjärjestelmä on hintavakauden ja vakaan talouskasvun perusedellytys. Rahoitusjärjestelmän tehtävä on välittää rahoitusta reaalitalouden investoinneille, ja ongelmat tässä välityksessä heijastuvat rahoituksen saatavuuteen. Rahoitusvakaus luo vakautta koko yhteiskuntaan. Pankkikriisit ja muut rahoitusjärjestelmän toiminnan vakavat häiriöt aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnan eri lohkoille. Rahoitusjärjestelmän toimintaa vaarantavat riskit on siksi pyrittävä tunnistamaan ja minimoimaan etukäteen.

Suomen Pankin tehtävä on pitää yllä luottamusta rahoitusjärjestelmään. Jos rahoitusjärjestelmä uhkaa epävakaus, keskuspankki voi joutua ottamaan normaalia aktiivisemman roolin rahoitusjärjestelmän toimintakyvyn säilyttämiseksi, koska viime kädessä vain keskuspankki voi turvata rahoitusjärjestelmän maksuvalmiuden. Tällainen tilanne oli Suomessa muun muassa pankkikriisin aikana 1990-luvun alussa.

Suomessa, kuten kaikissa euroalueen maissa, rahoitusmarkkinoiden vakauden edistäminen on keskuspankin lakisääteinen tehtävä. Vakauden edistäminen on kirjattu myös EKP:n ja EKPJ:n perussääntöön sekä Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen. Suomen Pankkia koskevassa laissa määritellään, että Suomen Pankin tulee huolehtia osaltaan maksu- ja muun rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta sekä osallistua sen kehittämiseen. 

Suomen Pankki toteuttaa vakaustehtäväänsä tiiviissä yhteistyössä  kotimaisten  ja  ulkomaisten  viranomaisten kanssa. Suomen Pankki julkistaa virallisen arvionsa rahoitusmarkkinoiden vakaudesta kerran vuodessa Euro & talous -sivustolla.