TARGET2-Securities, T2S, on uusi eurooppalainen arvopaperien selvitysalusta, joka tarjoaa keskitettyä selvitystä maksua vastaan keskuspankkirahassa. T2S kattaa lähes koko eurooppalaisen arvopaperimarkkinan.

T2S on tehty arvopaperikeskuksille – ei kilpailemaan niiden kanssa. Selvitysalustan tavoitteena on vähentää Euroopan laajuisen arvopaperikaupan kustannuksia ja lisätä kilpailua  palveluntarjoajien kesken arvopaperikaupan jälkeisistä toimista. T2S:n päätavoite on integroida ja harmonisoida kansallisesti pirstaloitunutta arvopaperikaupan selvitystä Euroopassa.  Kyseessä on tärkeä askel eurooppalaisen yhtenäismarkkinan rakentamisessa. T2S tehostaa arvopaperikauppaa käyvien markkinatoimijoiden vakuus- ja likviditeetinhallintaa.

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti T2S:n perustamisesta vuonna 2008. Siihen on liittynyt tai liittymässä valtaosa eurooppalaisista arvopaperikeskuksista. Selvitysalusta aloitti toimintansa kesäkuussa 2015. Arvopaperikeskukset liittyvät siihen useassa eri vaiheessa vuosien 2015–2017 aikana.

Saksan, Italian, Ranskan ja Espanjan keskuspankit vastasivat yhteenliittymänä T2S:n rakentamisesta. Yhteenliittymä vastaa myös palvelualustan päivittäisestä toiminnasta. Suomen Pankki avaa asiakkailleen keskuspankkirahatilit ja tarjoaa likviditeetinhallintapalveluita T2S:ssä. Selvitysalustan yhtenä omistajana Suomen Pankki osallistuu T2S:n ja muun markkinainfrastruktuurin edelleen kehittämiseen eurojärjestelmän työryhmissä.  

TARGET2-Securities (T2S)