Siirry sisältöön

Pankin henkilöstöä kannustetaan ympäristöystävälliseen toimintaan. Palvelu- ja tuotetoimittajilta edellytetään sitoutumista hankekohtaisiin ympäristötavoitteisiin. Pankin tavoitteena on pienentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja päästöjen määrää, jotka raportoidaan vuosittain osana vuosikertomusta 1.

Suomen Pankin ja sen yhteydessä toimivan Finanssivalvonnan toiminnan ympäristövai­kutusten hallinnassa ryhdyttiin vuonna 2010 käyttämään ohjaavana kriteeristönä EU:n asetukseen perustuvaa ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS). Sen avulla ympäristöasiat otetaan järjestelmällisesti huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa. Tavoitteena on ympäristönsuojelun jatkuva kehittäminen ja keskuspankin toimintojen energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen.

kestävä rahoitus

Suomen Pankin tavoite olla yksi EU-maiden tehokkaimmista keskuspankeista edesauttaa ympäristötehokkuuden jatkuvaa tavoittelua. Suomen Pankki on järkeistänyt rahahuollon logistiikkaa keskittämällä setelilajittelua ja kasvattamalla paikallista setelikierrätystä rahankäsittely-yhtiöiden avulla. Sähköisen maksamisen yleistyminen on puolestaan pienentänyt rahan kuljettamisen ja käsittelyn tarvetta. Rahahuolto on operatiivista fyysistä toimintaa, joten toimintatapojen ja tottumusten muutokset merkitsevät samalla ympäristövaikutusten vähentymistä.

Suomen Pankki ja seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia toimintakuluihin suhteutetun mittarin avulla, joka huomioi energiankäytön, liikenteen, hankintojen ja jätteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Ympäristöä eniten rasittavat kiinteistöt, rahahuolto ja matkustaminen. Päästöjä on saatu pienemmäksi muuttamalla toimintatapoja ja uudistamalla teknologiaa. Päästöjä ei ole kompensoitu päästövähennysyksiköitä ostaen.

Suomen Pankki on mukana ympäristöyhteistyössä muiden Euroopan keskuspankkien kanssa. Verkosto jakaa parhaita käytäntöjä ja ratkoo keskuspankille ominaisia haasteita yhdessä.

kaupunkisiluetti