TIBER-FI-kausi alkaa kauden aikataulun julkaisulla. TIBER-FI Cyber Team -ryhmä julkaisee aikataulun ja päivitetyt TIBER-FI-soveltamisohjeet. Finanssialan toimijat tutustuvat kokonaisuuteen ja päättävät osallistumisestaan. Määräaika ilmoittautumiselle ajoitetaan siten, että toimijat voivat huomioida osallistumisen mahdollisimman hyvin budjetoinnissaan ja toiminnansuunnittelussaan. Päätöksen TIBER-FI-toimintaan osallistumisesta tekee finanssialan toimijan johto.

Testauksen valmistelu ja toteuttaminen tapahtuu kunkin toimijan itse asettamassa aikataulussa ja TIBER-FI-kauden aikataulujen raameissa. Kauden aikataulu sisältää tavoiteaikataulun myös testien loppuraportoinnille. Tämä on tyypillisesti noin 2 kuukautta ennen TIBER-FI-kauden päättymistä. 

Tehtävä Vastuullinen taho
TIBER-FI-kauden aikataulun ja ohjeistuksen laadinta TIBER-FI Cyber Team
TIBER-FI-toiminnan konsultointi finanssialan toimijoille TIBER-FI Test Manager
TIBER-FI-toimintaan osallistumisesta päättäminen Finanssialan toimijan johto