TIBER-FI koordinaatioryhmä ylläpitää TIBER-FI-toimintamalliin liittyvän ohjeistuksen ja tukiaineistot, joita ovat toimialan uhkatietoraportti ja lainsäädännöllinen viitekehys. Ohjeistus on julkaistu Suomen Pankin verkkosivuilla. Lainsäädännöllinen viitekehys voidaan toimittaa pyynnöstä finanssialan toimijalle osallistumispäätöksen sisäistä valmistelua varten.

Finanssialan toimijat tutustuvat kokonaisuuteen ja päättävät osallistumisestaan. Päätöksen TIBER-FI-toimintaan osallistumisesta tekee testaavan organisaation johto. Päätöksen yhteydessä johdon tulee asettaa White Team, jolla on vastuu ja valtuudet järjestää TIBER-FI-testi. Ryhmän kokoonpanosta on ohjeistettu sivulla Toimintaan osallistuvat osapuolet.

Testauksen valmistelu ja toteuttaminen tapahtuu kunkin toimijan itse asettamassa aikataulussa. Tyypillinen TIBER-FI-testi ulottuu kalenterissa 6-12 kuukautta valmistelusta projektin päätökseen.

Tehtävä Vastuullinen taho
TIBER-FI-ohjeistuksen ja tukiaineistojen laadinta TIBER-FI koordinaatioryhmä (TCT)
TIBER-FI-toiminnan konsultointi finanssialan toimijoille TIBER-FI testauspäällikkö
TIBER-FI-toimintaan osallistumisesta päättäminen Finanssialan toimijan johto