Tilastotiedotteet sisältävät tuoreimmat tilastotiedot.
Taulukot ja kuviot -osiossa laajan tietomäärän selailua helpottaa suodatustyökalu. Valitsemalla useampia rajauksia valinta tarkentuu.
Dashboardit ovat laajoja tietokokonaisuuksia, jotka on kehitetty kunkin aihealueen analyysivaatimuksia silmällä pitäen.
Tilastoinfo-osio sisältää ajankohtaista tietoa tilastojen käytön helpottamiseksi sekä tilastojen kuvaukset ja menetelmät.

 

 

 • Korkeampikorkoisten talletusten suosio on kasvanut

  Korkojen noustua suomalaiset kotitaloudet ovat siirtäneet[1] varojaan korkeampikorkoisille talletustileille. Vuoden 2023 aikana kotitaloudet siirsivät varojaan 7,3 mrd. euroa määräaikaistileille ja hieman yli 2 mrd. euroa sijoitustalletustileille.

  Tilasto
 • Rakennusalan hoitamattomien lainojen kasvu jatkunut

  Joulukuun 2023 lopussa suomalaisten rakentamistoimialan yritysten pankkilainojen kannasta 5,6 % (160 milj. euroa) oli hoitamattomia. Hoitamattomien lainojen osuus koko yrityslainakannasta on pysynyt edelleen pienenä. Joulukuun 2023 lopussa pankkien myöntämien yrityslainojen kannasta (62,0 mrd. euroa) hoitamattomia lainoja oli 1,2 mrd. euroa eli 1,9 %.

  Tilasto
 • Marraskuussa asuntolainoja nostettiin enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna

  Marraskuussa 2023 uusia asuntolainoja nostettiin 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 5 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien asuntolainojen keskikorko laski lokakuusta ja oli 4,63 % marraskuussa 2023.

  Tilasto
 • Etäkorttimaksujen arvo ja lukumäärä kasvoivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä
  Tilasto

  Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 0,6 mrd. korttimaksua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 10 % enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Etäkorttimaksujen kokonaisarvo (3,9 mrd. euroa) oli 35 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

 • Yrityslainoja nostettu vähän lokakuussa 2023
  Tilasto

  Lokakuussa 2023 uusia yrityslainoja[1] (pl. asuntoyhteisölainat) nostettiin Suomessa toimivista pankeista 1,3 mrd. euron edestä. Se on pienin tilastoitu lokakuun nostomäärä sitten vuoden 2010. Nostetuista yrityslainoista suurin osa (55 %) oli takaisinmaksuajaltaan yli vuoden ja enintään 5 vuoden pituisia, ja niiden keskikorko oli 5,68 %. Vähäisten nostomäärien vuoksi lokakuussa 2023 yrityslainakanta (58,5 mrd. euroa) supistui −3,0 % vuoden takaisesta.

 • Korkorahastojen suosio on kasvanut
  Tilasto

  Tammi-syyskuun 2023 aikana rahastopääomakanta on jälleen kasvanut. Syyskuun 2023 lopussa se oli 146,3 mrd. euroa. Tammi-syyskuussa 2023 korkorahastoihin tehtiin eniten merkintöjä.

 • Verkkokaupan kasvu näkyi korttimaksamisessa
  Tilasto

  Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettyjen korttimaksujen lukumäärä kasvoi kolmanneksen vuonna 2022 ja kokonaisarvo kasvoi 41 % edellisvuodesta. Näistä maksutapahtumista 90 % tehtiin verkkokauppa-alustoilla. Verkkokauppaostoissa suomalaisten yleisimmin käyttämä maksukortti on debit-kortti.

 • Kotitaloudet ovat siirtäneet varojaan korkeampikorkoisille talletustileille
  Tilasto

  Korkojen noustua suomalaisten kotitalouksien määräaikais- ja sijoitustalletusten suosio on kasvanut ja yön yli -talletusten vähentynyt. Syyskuun 2023 lopussa kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli 0,91 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,05 %.

 • Rakennusalan hoitamattomien lainojen määrä kasvoi elokuussa
  Tilasto

  Suomalaisille rakennusalan yrityksille myönnettyjen lainojen kannasta 4,1 % oli hoitamattomia elokuun 2023 lopussa. Hoitamattomien lainojen osuus kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä heinäkuusta. Elokuussa 2023 koko yrityslainakannasta (62,0 mrd. euroa) hoitamattomia lainoja oli 1,9 %. Rakennusalan yritysten lainoihin kirjattujen arvonalennusten ja luottotappioiden määrä on myös lisääntynyt tämän vuoden puolella.

 • Korttimaksujen lukumäärä kasvoi vuoden 2023 toisella neljänneksellä
  Tilasto

  Vuoden 2023 toisella neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 595 milj. korttimaksua. Etäkorttimaksujen kokonaisarvo (3,5 mrd. euroa) oli 21 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Suomalaisilla maksukorteilla muissa euromaissa tehtyjen korttitapahtumien yhteenlaskettu arvo oli 1,4 mrd. euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä, mikä oli 20 % enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

 • Muiden rahoituslaitosten myöntämien uusien yrityslainojen keskikorko yli 9 %
  Tilasto

  Vuoden 2023 toisella neljänneksellä suomalaiset yritykset nostivat muista rahoituslaitoksista uusia yrityslainoja 990 milj. euron edestä. Uusien yrityslainojen keskikorko oli 9,4 %. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä yrityksistä eniten lainanostoja muista rahoituslaitoksista tekivät mikro- ja pienyritykset. Kesäkuussa 2023 muiden rahoituslaitosten yrityslainakannan vuosikasvuvauhti oli 2,8 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 12,4 %.

 • Asuntolainoja nostettiin tavanomaista vähemmän heinäkuussa
  Tilasto

  Heinäkuussa 2023 uusia asuntolainoja nostettiin 1,0 mrd. euron edestä, mikä on 27 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeksi asuntolainoja on nostettu vähemmän heinäkuun aikana vuonna 2002. Uusien asuntolainojen keskikorko oli 4,55 % heinäkuussa 2023. Viimeksi uusien asuntolainojen keskikorko oli korkeampi marraskuussa 2008.

 • Kotitalouksien osakeomistusten arvo laski merkittävästi
  Tilasto

  Suomalaisten kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo laski 2,2 mrd. euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Omistusten arvo laski kotimaisten yritysten osakkeiden arvon laskun myötä.

 • Mökkilainoja nostettiin kesäkuussa vähemmän kuin vuosi sitten
  Tilasto

  Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2023 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 88 milj. euron edestä, mikä on 30 % vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Kesäkuussa kotitalouksien vapaa-ajanasuntolainojen kanta poikkeuksellisesti supistui 1,4 % vuodentakaisesta. Koronapandemian aikaan mökkilainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon. Pandemiaa edeltävään aikaan eli kesäkuuhun 2019 nähden mökkilainoja nostettiin 6 % vähemmän kesäkuussa 2023.

 • Toukokuussa vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin runsaasti
  Tilasto

  Toukokuussa 2023 luottolaitoksista nostettiin vakuudettomia kulutusluottoja 254 milj. euron edestä, mikä on 7 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

 • Asuntolainakanta supistui vuodentakaisesta
  Tilasto

  Huhtikuussa 2023 kotitalouksien asuntolainakanta poikkeuksellisesti supistui 0,3 % vuodentakaisesta, kun vuosi sitten vastaavana aikana vuosikasvuvauhti oli 3,7 %.

 • Lähimaksaminen suosituin korttimaksutapa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä
  Tilasto

  Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 513 milj. korttimaksua, mikä oli 7 % vähemmän kuin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Myös korteilla tehtyjen maksujen euromääräinen arvo laski samana ajanjaksona 10 % vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä ja oli yhteensä 15,1 mrd. euroa.

 • Korkosijoittamisen suosio kasvanut
  Tilasto

  Korkojen nousun myötä suomalaisten kotitalouksien määräaikaistalletusten suosio on kasvanut.

 • Maaliskuussa yrityslainoja nostettiin normaaliin tapaan koronnousuista huolimatta
  Tilasto

  Maaliskuussa 2023 suomalaiset yritykset[1] nostivat 1,8 mrd. euron edestä uusia lainoja Suomessa toimivista luottolaitoksista.

 • Vuonna 2022 joukkorahoitusta ja vertaislainoja välitettiin huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna
  Tilasto

  Vuonna 2022 Suomessa tilastoiduilla vertaislaina- ja joukkorahoitusalustoilla välitettiin rahoitusta kotimaisille kuluttajille ja yrityksille 230,4 milj. euroa. Määrä oli tilastointihistorian (2017–2022) pienin. Vertaislainauksen ja lainamuotoisen joukkorahoituksen määrä väheni huomattavasti verrattuna vuoteen 2021.