Rahalaitosten tilastotiedonkeruu (RATI)

Kaikki luottolaitokset ovat raportointivelvollisia Suomen Pankille. Pienille luottolaitoksille voidaan myöntää raportointihelpotuksia, jolloin ne raportoivat tilastotiedot neljännesvuosittain. 
Linkki rahalaitoslistaan

Konsernitiedonkeruu (KOTI)

Tiedonkeruulla kerätään tietoa BIS:n kansainvälisten pankkitilastojen kokoamista varten. BIS:n viimeisimmät julkistetut pankkitilastot löytyvät täältä. Konsernitiedonkeruussa ovat raportointivelvollisia ne rahalaitokset, jotka täyttävät Suomen Pankin määrittelemät kriteerit raportointivelvollisuudesta. Suomen Pankki ilmoittaa erikseen rahalaitoksille raportointivelvollisuudesta.

voimassaolevat ohjeet

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

EKP:n asetus rahalaitosten tasetilastoista (EKP/2013/33, muutettu EKP/2014/51, kumottu EKP/2021/2)

EKP:n asetus rahalaitosten tasetilastoista (EKP/2021/2), voimassa 26.6.2021 alkaen

EKP:n asetus rahalaitosten korkotilastoista (EKP/2013/34, muutettu EKP/2014/30)

EKP:n asetus arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18, ja EKP/2016/22, ja EKP/2018/7)

EKP:n asetus rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48, muutettu EKP/2020/58)

Suuntaviivat raha- ja rahoitustilastoista (EKP/2014/15, muutettu EKP/2014/43 ja EKP/2015/44, kumottu EKP/2021/16)

Suuntaviivat rahalaitosten tase-eriä koskevista tilastoista ja korkotilastoista (EKP/2021/11)

Maksutaseen suuntaviivat (EKP/2011/23, muutettu EKP/2013/25, ja EKP/2015/39, ja EKP/2018/19, ja EKP/2020/52, ja EKP/2022/23)

Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suuntaviivat (2019)

EKP:n päätös tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä (EKP/2010/10, muutettu EKP/2015/50, ja EKP/2022/31)