Rahalaitoslista sisältää Suomessa toimivat rahalaitokset, joita ovat Suomen Pankki (sektori 121), talletuspankit (sektori 1221), muut luottolaitokset (sektori 1222) ja rahamarkkinarahastot (sektori 123). Lista päivitetään kuukausittain.

Rahalaitoslista