Sisäisen tarkastuksen tuottamista asiantuntijapalveluista keskeisiä ovat arviot prosessien, toimintojen tai järjestelmien toimintavarmuudesta.

Yksikkö osallistuu Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja yhteisen valvontamekanismin (YVM) sisäisen tarkastuksen komitean (Internal Auditors Committee) toimintaan. Merkittävä osa tarkastuksista toteutetaan komitean koordinoimina sisäisten tarkastusten yhteishankkeina.

Yksikkö koordinoi yhteistyötä Suomen Pankin tilintarkastajien kanssa.

Tarkastuspäällikkönä toimii Helena Rantanen.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.