Sisäisen tarkastuksen tuottamista asiantuntijapalveluista keskeisiä ovat arviot prosessien, toimintojen tai järjestelmien toimintavarmuudesta sekä kehittämisehdotukset niiden parantamiseksi. Yksikkö osallistuu aktiivisesti EKPJ:n sisäisen tarkastuksen komitean (Internal Auditors Committee) ja sen työryhmien toimintaan. Merkittävä osa tarkastuksista toteutetaan EKPJ:n sisäisten tarkastusten yhteishankkeina.

Tarkastuspäällikkönä toimii Helena Rantanen.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.