Tähän sääntökokoelmaan on kerätty tärkeimmät Suomen Pankin vastapuolia ja asiakkaita koskevat sopimukset, säännöt ja ohjeet. Suomen Pankki voi antaa myös muita, tähän kokoelmaan sisältymättömiä sääntöjä ja ohjeita.  ​Lisäksi vastapuolia ja asiakkaita sitovat muut Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin antamat asetukset ja päätökset.

Sääntökokoelma on jaoteltu kolmeen asiakokonaisuuteen: 1) rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt, 2) TARGET -Suomen Pankki - osajärjestelmää koskevat säännöt, 3) sopimuspohjat (informaatiotarkoituksiin).

Suomen Pankilla on vastapuolten ja asiakkaiden kanssa tehdyissä sopimuksissa määritellyllä tavalla oikeus muuttaa antamiaan sääntöjä. Muutokset julkaistaan päivittämällä tässä kokoelmassa olevia sääntöjä.  

Rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt

 1. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60), (uudelleenlaadittu).  Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-11 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin.
  1. (EU) 2015/732, annettu 16.4.2015, (EKP/2015/20)
  2. (EU) 2015/1938, annettu 27.8.2015, (EKP/2015/27) ja oikaisu  (EU) 2015/1938, annettu 27.8.2015 
  3. (EU) 2016/64, annettu 18.11.2015, (EKP/2015/34)
  4. (EU) 2016/2298, annettu 2.11.2016, (EKP/2016/31)
  5. (EU) 2017/1362, annettu 18.5.2017, (EKP/2017/12)
  6. (EU) 2018/570, annettu 7.2. 2018, (EKP/2018/3)
  7. (EU) 2019/1032, annettu 10.5.2019, (EKP/2019/11)
  8. (EU) 2020/1690, annettu 25.9. 2020, (EKP/2020/45)
  9. (EU) 2021/889, annettu 6.5.2021, (EKP/2021/23).
  10. (EU) 2022/987, annettu 2.5.2022, (EKP/2022/17)
  11. (EU) 2023/831, annettu 16.12.2022, (EKP/2022/48)
  12. (EU) 2024/1163, annettu 8.2.2024, (EKP/2024/4)

 

2. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta (EKP/2015/35).  Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-7 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin.

 1. (EU) 2016/2299, annettu 2.11. 2016, (EKP/2016/32)
 2. (EU) 2018/571, annettu 7.2.2018, (EKP/2018/4)
 3. (EU) 2019/1033, annettu 10.5.2019, (EKP/2019/12)
 4. (EU) 2020/506, annettu 7.4.2020, (EKP/2020/20)
 5. (EU) 2020/1692, annettu 25.9.2020, (EKP/2020/46).
 6. (EU) 2022/988, annettu 2.5.2022, (EKP/2022/18)
 7. (EU) 2023/832, annettu 16.12.2022, (EKP/2022/49).
 8. (EU) 2024/1164, annettu 8.2.2024, (EKP/2024/5).

 

3. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, (EU) 2015/528, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/31). Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-10 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin.  

 1. (EU) 2014/870, annettu 19.11.2014, (EKP/2014/46)
 2. (EU) 2016/2300, annettu 2.11.2016, (EKP/2016/33)
 3. (EU) 2018/572, annettu 7.2.2018, (EKP/2018/5)
 4. (EU) 2019/1034, annettu 10.5.2019, (EKP/2019/13)
 5. (EU) 2020/515, annettu 7.4. 2020, (EKP/2020/21)
 6. (EU) 2020/634, annettu 7.5.2020, (EKP/2020/29)
 7. (EU) 2020/1691, annettu 25.9.2020, (EKP/2020/47)
 8. (EU) 2021/975, annettu 2.6.2021, (EKP/2021/26)
 9. (EU) 2022/989, annettu 2.5.2022, (EKP/2022/19)
 10. (EU) 2023/833, annettu 16.12.2022, (EKP/2022/50).
 11. (EU 2024/1165, annettu 8.2.2024, (EKP/2024/6).

 

4. Rahapoliittisten operaatioiden ja vakuushallinnan toteutus Suomen Pankissa 

TARGET -Suomen PANKKI -OSAjärjestelmää koskevat säännöt

 1. TARGET-Suomen Pankki osajärjestelmän säännöt
 2. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2022/912, annettu 24 päivänä helmikuuta 2022, uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) ja suuntaviivojen 2013/47/EU (EKP/2012/27) kumoamisesta (EKP/2022/8)
  1. (EU) 2022/2250, annettu 9.11.2022, (EKP/2022/39)
  2. (EU) 2023/2415, annettu 7.9.2023, (EKP/2023/22)

Sopimuspohjat (informaatiotarkoituksiin)