Siirry sisältöön

Tähän sääntökokoelmaan on kerätty tärkeimmät Suomen Pankin vastapuolia ja asiakkaita koskevat sopimukset, säännöt ja ohjeet. Suomen Pankki voi antaa myös muita, tähän kokoelmaan sisältymättömiä sääntöjä ja ohjeita.  ​Lisäksi vastapuolia ja asiakkaita sitovat muut Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin antamat asetukset ja päätökset.

Sääntökokoelma on jaoteltu kolmeen asiakokonaisuuteen: 1) rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt, 2) TARGET2 -Suomen Pankki - järjestelmää koskevat säännöt, 3) sopimuspohjat (informaatiotarkoituksiin).

Suomen Pankilla on vastapuolten ja asiakkaiden kanssa tehdyissä sopimuksissa määritellyllä tavalla oikeus muuttaa antamiaan sääntöjä. Muutokset julkaistaan päivittämällä tässä kokoelmassa olevia sääntöjä.  Tähän sääntökokoelmaan liittyviin tiedusteluihin vastaa Suomen Pankin pankkitoimintaosasto, puh. 09 183 2253.

Rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt

 1. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60), (uudelleenlaadittu).  Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-6 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin.
   1. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/732, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510, (EKP/2014/60) muuttamisesta (EKP/2015/20)
   2. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/27)jaoikaisu Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EUVL L 334, 22.12.2015, s.65)
   3. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/64, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta(EKP/2015/34)
   4. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/2298, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2016/31).
   5. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/1362, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2017/12).
   6. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/570, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2018/3).

 2. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta (EKP/2015/35).  Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-2 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin.  
  1. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen muuttamisesta (EKP/2016/32).
  2. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/571, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen muuttamisesta (EKP/2018/4).
 3. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/31)
  1. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2014/46)
  2. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2016/33)
  3. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2018/5
 4. Rahapoliittisten operaatioiden ja vakuushallinnan toteutus Suomen Pankissa 

TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmää koskevat säännöt 

 1. TARGET2 -Suomen Pankki - järjestelmän säännöt  
 2. TARGET2-Securities käyttöä varten varatun rahatilin avaamista ja hallinnointia TARGET2-Suomen Pankki -järjestelmässä koskevat säännöt 
 3. TIPS-käyttöä varten varatun rahatilin avaamista ja hallinnointia TARGET2 -Suomen Pankki - järjestelmässä koskevat säännöt
 4. Automaattisia vakuustoimintoja koskevat säännöt
 5. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012,  Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (uudelleenlaadittu) (EKP/2012/27)

  1. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä joulukuuta 2013,  Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2013/37)
  2. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014,  Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2014/25)
  3. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2015,  Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2015/15)
  4. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2016,  Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2016/6)
  5. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017,  Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2017/28)
  6. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 3 päivänä elokuuta 2018,  Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2018/20)

 

Sopimuspohjat (informaatiotarkoituksiin)