Tähän sääntökokoelmaan on kerätty tärkeimmät Suomen Pankin vastapuolia ja asiakkaita koskevat sopimukset, säännöt ja ohjeet. Suomen Pankki voi antaa myös muita, tähän kokoelmaan sisältymättömiä sääntöjä ja ohjeita.  ​Lisäksi vastapuolia ja asiakkaita sitovat muut Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin antamat asetukset ja päätökset.

Sääntökokoelma on jaoteltu kolmeen asiakokonaisuuteen: 1) rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt, 2) TARGET2 -Suomen Pankki - järjestelmää koskevat säännöt, 3) sopimuspohjat (informaatiotarkoituksiin).

Suomen Pankilla on vastapuolten ja asiakkaiden kanssa tehdyissä sopimuksissa määritellyllä tavalla oikeus muuttaa antamiaan sääntöjä. Muutokset julkaistaan päivittämällä tässä kokoelmassa olevia sääntöjä.  Tähän sääntökokoelmaan liittyviin tiedusteluihin vastaa Suomen Pankin markkinaoperaatiot-osasto, puh. 09 183 2253.

Rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt

 1. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60), (uudelleenlaadittu).  Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-10 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin.
  1. (EU) 2015/732, annettu 16.4.2015, (EKP/2015/20)
  2. (EU) 2015/1938, annettu 27.8.2015, (EKP/2015/27) ja oikaisu  (EU) 2015/1938, annettu 27.8.2015 
  3. (EU) 2016/64, annettu 18.11.2015, (EKP/2015/34)
  4. (EU) 2016/2298, annettu 2.11.2016, (EKP/2016/31)
  5. (EU) 2017/1362, annettu 18.5.2017, (EKP/2017/12)
  6. (EU) 2018/570, annettu 7.2. 2018, (EKP/2018/3)
  7. (EU) 2019/1032, annettu 10.5.2019, (EKP/2019/11)
  8. (EU) 2020/1690, annettu 25.9. 2020, (EKP/2020/45)
  9. (EU) 2021/889, annettu 6.5.2021, (EKP/2021/23).
  10. (EU) 2022/987, annettu 2.5.2022, (EKP/2022/17).

 2. Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta (EKP/2015/35).  Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-6 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin.
  1. (EU) 2016/2299, annettu 2.11. 2016, (EKP/2016/32)
  2. (EU) 2018/571, annettu 7.2.2018, (EKP/2018/4)
  3. (EU) 2019/1033, annettu 10.5.2019, (EKP/2019/12)
  4. (EU) 2020/506, annettu 7.4.2020, (EKP/2020/20)
  5. (EU) 2020/1692, annettu 25.9.2020, (EKP/2020/46).
  6. (EU) 2022/988, annettu 2.5.2022, (EKP/2022/18).

 3. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, (EU) 2015/528, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/31). Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-9 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin.  
  1. (EU) 2014/870, annettu 19.11.2014, (EKP/2014/46)
  2. (EU) 2016/2300, annettu 2.11.2016, (EKP/2016/33)
  3. (EU) 2018/572, annettu 7.2.2018, (EKP/2018/5)
  4. (EU) 2019/1034, annettu 10.5.2019, (EKP/2019/13)
  5. (EU) 2020/515, annettu 7.4. 2020, (EKP/2020/21)
  6. (EU) 2020/634, annettu 7.5.2020, (EKP/2020/29)
  7. (EU) 2020/1691, annettu 25.9.2020, (EKP/2020/47)
  8. (EU) 2021/975, annettu 2.6.2021, (EKP/2021/26)
  9. (EU) 2022/989, annettu 2.5.2022, (EKP/2022/19).

 4. Rahapoliittisten operaatioiden ja vakuushallinnan toteutus Suomen Pankissa 

TARGET2 -Suomen PANKKI -järjestelmää koskevat säännöt 

 1. TARGET2 -Suomen Pankki - järjestelmän säännöt  
 2. TARGET2-Securities käyttöä varten varatun rahatilin avaamista ja hallinnointia TARGET2-Suomen Pankki -järjestelmässä koskevat säännöt 
 3. TIPS-käyttöä varten varatun rahatilin avaamista ja hallinnointia TARGET2 -Suomen Pankki - järjestelmässä koskevat säännöt
 4. Automaattisia vakuustoimintoja koskevat säännöt

 5. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012,  Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (uudelleenlaadittu) (EKP/2012/27)  Nämä suuntaviivat sekä tähän kohtaan sisältyvät muutokset 1-8 on yhdistetty epävirallisiin konsolidoituihin suuntaviivoihin. 

  1. (EU) 2013/750, annettu 26.12. 2013,  (EKP/2013/37)
  2. (EU) 2014/340, annettu 5.6. 2014, (EKP/2014/25)
  3. (EU) 2015/930, annettu 2.4. 2015, (EKP/2015/15)
  4. (EU) 2016/579, annettu 16.3.2016, (EKP/2016/6)
  5. (EU) 2017/2082, annettu 22.9.2017, (EKP/2017/28)
  6. (EU) 2018/1626, annettu 3.8.2018, (EKP/2018/20)
  7. (EU) 2019/1849, annettu 4.10.2019, (EKP/2019/30)
  8. (EU) 2021/1759, annettu 20.7.2021, (EKP/2021/30)
  9. (EU) 2022/311, annettu 17.2.2022, (EKP/2022/4)

Sopimuspohjat (informaatiotarkoituksiin)