Siirry sisältöön

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelman ja seuraa sen toteuttamista. Ohjausryhmän tehtävänä on edesauttaa hankkeen onnistumista. Ohjausryhmän kokouksissa hankkeen projektipäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä. Ohjausryhmän puheenjohtaja on johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen (SP). Muut jäsenet ovat kansliapäällikkö Pekka Timonen (OM), opetusneuvos Kristina Kaihari (OPH), toimitusjohtaja Elli Reunanen (FINE) ja toimitusjohtaja Juha Pantzar (Takuusäätiö). Projektipäällikkö Anu Raijas (SP) toimii ohjausryhmän sihteerinä.

Suomen Pankin sisäiset projektiryhmät

Suomen Pankin sisäiset projektiryhmät tekevät hankesuunnittelua ja valmistelevat ohjausryhmän kokoukset, kirjoittavat luonnoksen kansallisen talousosaamisen edistämisen strategiaksi sekä kartoittavat muiden maiden talousosaamisen strategioita ja osallistuvat OECD:n International Network on Financial Education (INFE) -verkoston toimintaan. Projektipäällikkö Anu Raijaksen lisäksi tässä työssä ovat mukana vanhempi viestintäasiantuntija Richard Brander ja viestintäpäällikkö Jenni Hellström. Lisäksi Rahamuseon johtoryhmä, jossa on edustajia Suomen Pankin eri osastoilta ja Finanssivalvonnasta, tukee hanketta ja varmistaa sisäistä tiedonkulkua hankkeen etenemisestä.

Ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvat ryhmät

Ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvat ryhmät muodostettiin talousosaamisen edistämistä tekevistä toimijoista. Ryhmät pyrittiin saamaan asiantuntemukseltaan mahdollisimman monipuolisiksi, laaja-alaisiksi ja tasapuolisiksi. Asiaosaamisen lisäksi ryhmissä painottuu erilaisten toimintamuotojen käytännön osaaminen. Ryhmiin haluttiin saada myös opetuksen ja oppilaitosten edustajia, koska koulujen ulkopuolisilla tahoilla on runsaasti toimintaa lasten ja nuorten talousosaamisen parantamisen saralla. Ryhmien toimintaa vetävät Anu Raijas ja Richard Brander.

  • Tutkijaryhmä tekee tausta-analyysin suomalaisten talousosaamisen nykytilasta viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten valossa. Tutkijaryhmään kuuluvat Panu Kalmi (Vaasan yliopisto), Mette Ranta (Helsingin yliopisto), Olli-Pekka Ruuskanen (Pellervon taloustutkimus PTT).
  • Toimijoiden ja hankkeiden kartoitus- ja arviointiryhmä kokoaa tietoa talousosaamisen edistämisen toimijoista, toiminnasta ja hankkeista. Ryhmä arvioi tätä toimintaa tavoitteenaan löytää yhteisiä toimintatapoja ja selkiyttää toimijoiden välistä yhteistyötä. Ryhmä pyrkii tunnistamaan parhaita käytäntöjä ja löytämään mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen.  Ryhmässä ovat edustettuna seuraavat tahot: TAT Talous ja nuoret, Finanssiala ry., Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL, Suomen Setlementtiliitto/Mun talous -verkosto, Taloustaitohanke & Helsingin Diakonissalaitos, Nuori Yrittäjyys ry., Takuusäätiö, Kuluttajaliitto, Marthaförbundet ja Finanssivalvonta.
  • Kartoitus- ja arviointiryhmän työn tulosta hyödyntää toimintamallin kehittämisryhmä, joka laatii ehdotuksen kansalliselle yhteistyölle.  Tähän ryhmään kuuluu seuraavat tahot: oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Sitra, Pörssisäätiö, Martat, Tradeka, Yrittäjyys- ja talouskasvatuksen lukioverkosto, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry., Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Finanssivalvonta.

Verkosto

Hankkeen olennainen resurssi on toimijoiden ja hankkeiden muodostama verkosto, johon voivat liittyä talousosaamisen edistämistä tekevät viranomaiset, julkiset toimijat ja opetusala, järjestöt, yhdistykset, säätiöt ja verkostot sekä finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat. On tärkeää saada verkoston toimijoiden kaikki talousosaamisen edistämiseksi tekemä työ näkyväksi ja koko toimijakentän tietoon ja hyödynnettäväksi. Verkostoa tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja heitä kuullaan järjestettävissä tapaamisissa.