Siirry sisältöön

Tilastointia varten jostain asiasta kerätään toistuvasti havaintoja, joista kootaan yhtenäinen aineisto. Tällaisia havaintoja voidaan saada vaikkapa kyselyillä. Jotta varmistutaan, että yksittäisiä havaintoja voidaan luotettavasti verrata keskenään, jokaisen vastaajan tulee vastata samoihin kysymyksiin. Kyselyjen lisäksi tietoa tilastojen aineistoksi saadaan esimerkiksi käyttämällä yksityishenkilöistä ja yrityksistä kerättyjä tietoja.

Tilastokuvioiden tulkinnassa ja tarkastelussa kannattaa olla tarkkana. Katso kuvion otsikosta, mitä kuviossa esitetään. Kiinnitä huomiota myös esimerkiksi siihen, millä yksiköillä ja mitä ajanjaksoa kuviossa kuvataan.

Tutustu Tilastokeskuksen tilastokouluun, josta saat paljon tietoa tilastoista ja tilastoinnista.

Suomen Pankki tuottaa tilastoja taloudesta, esimerkiksi asuntolainoista.  Näitä tilastoja hyödynnetään päätöksenteon tukena ja tutkimustoiminnassa.

Katso, mitä ekonomisti Olli Tuomikoski kertoo Suomen Pankin tilastoista ja lue aiheesta lisää