Syksyn uudet tuulet puhaltavat

19.8.2016

Henni TahvanainenHenni Tahvanainen

Kesä Suomessa ja Suomen Pankissa on jälleen hujahtanut ohi hetkessä. Arkeeni henkilöstö- ja talousohjaustoimistossa on mahtunut rekrytointiprosessien lisäksi erinäisiä työnantajakuvaan ja työtiloihin liittyviä projekteja. Aamulla kävellessäni viimeistä kertaa kohti pankkia, olivat tunnelmat haikeat. Kesään on mahtunut paljon mielenkiintoisia haasteita ja ihania työkavereita, joiden parissa olisin mielelläni viettänyt vielä useammankin hetken. Nyt ovat kuitenkin työt keskuspankissa takana päin ja edessä häämöttävät syksyn uudet haasteet: ennen gradun aloittamista suuntaan työharjoitteluun EU-asioiden äärelle Brysseliin. Jottei mieli karkaisi liikaa edessä häämöttävään syksyyn, voi kesän tunnelmiin palata alla olevan videon välityksellä.

Suuret kiitokset kesätyöblogin lukijoille, vieraileville kirjoittajille sekä koko videotiimille, joka koostui Marika Paloniemen johdolla Fairuz Bhuiyanista, Vilma Jokisesta ja Mira Heiskasesta. Kiitos myös Miika Syrjäselle projektiin osallistumisesta! Lopuksi vielä lämmin kiitos koko henkilöstö- ja talousohjaustoimistolle ohjaamisestani, kanssanne on ollut ilo työskennellä tänäkin vuonna!

Stressitesteistä uutta informaatiota analyysin tueksi

5.8.2016
 
Teemu HeiniläTeemu Heinilä rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston vakausanalyysitoimistosta

Kesätyöni rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston vakausanalyysitoimistossa lähestyvät loppusuoraa. Kesätöiden alkaessa toiveenani oli saada tarkempi kuva siitä, millaisia töitä keskuspankin asiantuntijatehtävissä tehdään. Taloustieteen opiskelijana minua kiinnosti erityisesti käytännön ekonomistityö. Kesä on tarjonnut erinomaisen mahdollisuuden päästä seuraamaan talouden asiantuntijoiden työskentelyä lähietäisyydeltä. Lisäksi olen päässyt ottamaan omat ensiaskeleeni kohti ekonomistin työtä.

Vakausanalyysitoimiston päivittäisiin tehtäviin kuuluu markkinoiden ja instituutioiden säännöllinen seuranta- ja analyysityö, jonka pohjalta pyritään muodostamaan arvioita rahoitusjärjestelmän tilasta. Työskentelykenttä on laaja, sillä se kattaa sekä kotimaisen että kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden toiminnan. Toimiston tavoitteena on hyvissä ajoin tunnistaa ja arvioida rahoitusmarkkinoiden vakautta uhkaavia riskejä sekä analysoida riskien torjumiseksi soveltuvia toimenpiteitä.

Heinäkuun lopulla julkaistiin toimistomme kannalta merkittävää tietoa, kun Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) suorittamat Euroopan unionin laajuiset pankkien stressitestien tulokset julkaistiin. EBA toteutti stressitestit yhteistyössä Euroopan keskuspankin, Euroopan järjestelmäriskikomitean, Euroopan komission ja kansallisten viranomaisten kanssa tarkastellen yhteensä 51 pankkia EU- ja ETA-maista. Stressitestit on suunniteltu palvelemaan valvojia, pankkeja ja muita markkinatoimijoita, joiden pohjalta pystytään uskottavasti arvioimaan ja vertailemaan pankkien tappionsietokykyä taloudellisen shokin kohdatessa. Pankkien vakavaraisuuden kehitystä arvioitiin perusskenaariossa ja heikon talouskehityksen stressiskenaariossa vuoden 2018 loppuun asti. Tulosten mukaan pankkien kyky selviytyä talouden häiriöistä on keskimäärin parantunut vuoden 2014 stressitestin tuloksiin verrattuna, mutta kansainvälisesti muutamien pankkien tappionsietokyky oli heikko stressiskenaarion vallitessa. Sen sijaan Suomessa toimivien suurimpien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa.

Kesätyökokemus Suomen Pankin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa on tarjonnut sopivasti haastetta ja rutkasti uuden oppimista. Kun kesän päätteeksi astelen viimeistä kertaa ulos pankin jykevistä ovista, mukanani matkaa aimoannos uutta tietoa — niin talouteen kuin tulevaisuuteenkin liittyen!

Viestintäyksikkö näköalapaikkana Suomen Pankin toimintaan

22.7.2016

Marika PaloniemiMarika Paloniemi johdon sihteeristön viestintäyksiköstä

Johdon sihteeristön viestintäyksikössä riittää tekemistä. Päivät koostuvat useista erityyppisistä työtehtävistä, jotka vaihtelevat aina pankin johdon ja asiantuntijoiden media-avustamisesta tiedotteiden ja uutisten julkaisuun sekä blogitekstien editointiin. Viestinnän merkitys Suomen Pankille on sekä pankin julkisuuskuvan että henkilöstön työviihtyvyyden vuoksi kiistattoman tärkeä. Ilman toimivaa viestintää prosessit hidastuvat vaikuttaen näin jokaisen pankkilaisen työhön. Ei siis ihme, että viestintätiimissä työskennellessä pääsee tutustumaan laaja-alaisesti pankin eri osastoihin sekä niiden toimintaan – viestintää kun tarvitaan kaikkialla.

Viestintäyksikössä työskentelee yhteensä 13 henkilöä, jotka yhdessä vastaavat Suomen Pankin sekä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä että rahamuseon toiminnasta. Yksikkö jakautuu edelleen muutamaan pienempään tiimiin; verkkoviestijöihin, pankin julkaisuvastaaviin, asiakaspalveluun ja rahamuseovastaaviin. Jokaiselle löytyy oma tehtäväalue, jonka lisäksi töitä jaetaan tarvittaessa myös yli pienryhmärajojen. Viestintäyksikön tehokkaan toiminnan kannalta työyhteisön yhteishenki on ensiarvoisen tärkeää. Kesätyöntekijänä olen onnellisessa asemassa, sillä pääsen tutustumaan miltei jokaiseen viestinnän tehtävään.

Verkkoviestijöiden tehtävänä on huolehtia, että pankin kaikkien verkkopalveluiden tieto on ajantasaista ja yhdenmukaista. Tiimin jäsenet seuraavat keskuspankin näkyvyyttä verkossa, jakavat tietoa pankin tapahtumista, tiedotteista ja uutisista sosiaalisen median eri kanavissa sekä raportoivat verkon tapahtumista pankin johdolle. Verkkoviestintätiimi hoitaa myös Suomen Pankin blogien editointia ja blogikirjoittajien ohjeistusta. Kesän aikana olen päässyt mukaan verkkoviestintätiimin toimintaan, lähinnä pankin verkkosivustojen päivitysten, some-seurannan ja blogikirjoitusten julkaisemisen muodossa. Erityisesti keskuspankin julkisuuskuvan rakentumista ja sen kehittymistä eri verkkopalveluissa on ollut mielenkiintoista seurata. Viestintäyksikön vastuualueita työyhteisöviestinnässä ovat muun muassa intranet ja henkilöstölehti Pankko.

Viestintäyksikön tehtäviin kuuluu myös Suomen Pankin yleisöpalvelun ylläpito. Asiakaspalvelussa hoidetaan sekä yleisö-, media- että sidosryhmäsuhteita. Yleisöpalvelussa pääsee päivittäin selvittämään kysymyksiä muun muassa valuuttakursseihin ja seteleiden uudistuksiin liittyen. Puhelimen soidessa ei koskaan voi tietää, minkälaiseen kysymykseen vastausta lähdetään etsimään. Kansalaisrajapinnan lisäksi olen päässyt mukaan myös viestintäyksikön vastuulla olevien pankin sidosryhmätilaisuuksien järjestelyihin.  Yksikön tehtäviin kuuluu myös Suomen Pankin rahamuseon ohjauksesta, toiminnasta ja museon sekä numismaattisen kokoelman ylläpidosta huolehtiminen.

Osana viestintäyksikköä olen päässyt mukaan erityyppisiin projekteihin, joista mielenkiintoisimpia ovat uuden 50 euron setelin ulkoasun lanseeraus ja siihen liittyvät tiedotusprosessit sekä videotuotannon jalkauttaminen pankin viestintään. Työssäni ehdottomasti parasta on mukava ja kannustava ilmapiiri, jossa vastuutehtäviä annetaan myös kesätyöntekijälle.

Itsenäisiä ja vastuullisia kesätyötehtäviä iloisessa seurassa

15.7.2016

Jenna BjörklundJenna Björklund rahoitusmarkkina ja tilasto-osaston yleisvalvontatoimistosta

Aloitin kesätyöt Suomen Pankissa viime kesänä. Ensimmäisiltä työviikoilta jäi mieleen ennen kaikkea kaksi asiaa, joista ensimmäinen oli työnteon itsenäinen ja omatoiminen luonne. Kaikissa aikaisemmissa työpaikoissani joko esimies tai aikataulut ovat määritelleet mitä tulee tehdä ja milloin. Täällä minulle oli määriteltyinä vain tehtävät, joiden aikatauluttamisen sain itse suunnitella. Ensimmäinen kosketukseni asiantuntijatyöhön siis!

Toinen mieleeni painunut asia oli tieto ja sen valtava määrä. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston yleisvalvontatoimisto, jossa olen kahtena kesänä ollut töissä, on mitä oivallisin paikka päästä tutustumaan itseäni kiinnostavaan rahoitusmarkkinoiden taustalla toimivaan infrastruktuuriin. Sekä kollegat että pankin sähköiset työtilat ovat osoittautuneet erinomaisiksi tiedonlähteiksi aiheisiin, joiden oppimisesta koulun penkillä voi vain haaveilla. Lisäksi olen saanut osallistua moniin valmistelukokouksiin, jotka ovat toimineet oivallisina näköalapaikkoina yleisvalvonnan ajankohtaisiin aiheisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Alkuun hämmästelin, miten suureen määrään tietoa pääsin käsiksi heti aloitettuani, vaikka olinkin ”vain” kesätyöntekijä.

Suomen Pankki on asiantuntijaorganisaatio, jossa yksittäisillä työntekijöillä voi olla hyvinkin laaja työnkuva. Informaation on siis liikuttava, ja työntekijöiden oltava itseohjautuvia – myös kesätyöntekijöiden. Itsenäisen työnkuvan vastapainoksi kollegoilta ja esimieheltä voi kuitenkin aina pyytää apua, mikä on varmistanut sen, että uusiin haasteisiin on aina kiva tarttua. Olen päässyt kokeilemaan pankissa monia uusia asioita, muun muassa artikkeleiden kirjoittamista niin pankin henkilöstölehteen ja nettisivuille kuin nyt myös tähän kesätyöblogiinkin. Lisäksi olen päässyt pitämään esityksiä, tekemään selvityksiä ja järjestämään kesäseminaareja kesätyöntekijöille. Olen ollut mukana myös tilastonkeruuprosessissa ja osallistunut useampaan mielenkiintoiseen kansalliseen ja kansainväliseen seminaariin sekä konferenssiin. Jännittävin työtehtävä tähän mennessä on viime kesältä, jolloin sain toimia diskussanttina toimistomme vuosittain järjestämässä kansainvälisessä simulaattoriseminaarissa. Uusien taitojen oppimisen myötä olen päässyt kiitettävästi venyttämään oman mukavuusalueeni rajoja aikaisempaa laajemmalle.

Yksi parhaimmista asioista työssä on kuitenkin ollut – kaiken opitun tiedon lisäksi – käytävillä raikuva nauru. Jopa pahimpien kiireiden keskellä ihmisillä tuntuu olevan aikaa kuunnella, neuvoa ja pitää huumori ja nauru mukana työnteossa. Hymyjä ja ystävällisiä kasvoja tuntuu löytyvän koko talosta.

Keskuspankin kansainvälinen yhteistyö

8.7.2016
 
Arla BehmArla Behm johdon sihteeristön kansainvälisestä yksiköstä
 
Johdon sihteeristön kansainvälisessä yksikössä kahdeksan hengen tiimimme vastaa muun muassa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahasto IMF:ään ja valmistelee Kansainvälisen järjestelypankki BIS:n kokouksia. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös talous- ja rahoituskomitea EFC:n ja sen IMF-asioita käsittelevän alatyöryhmän SCIMF:n kokousvalmistelut. Näiden lisäksi vastaamme EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousvalmisteluista. Kirjainlyhenteet pistävät pään nopeasti sekaisin, ja aivan pankkiurani alussa olinkin vakuuttunut siitä, etten kykenisi erottamaan eri organisaatioita ja lyhenteitä toisistaan. Uteliaisuuteni ja puheliaan eteläkarjalaisen taustani ansiosta olen kuitenkin saanut kalasteltua työkavereiltani tärkeää informaatiota Suomen Pankin kansainväliseen rooliin liittyen.
 
IMF seuraa jäsenmaidensa talouksien kehitystä edistääkseen tervettä taloudellista kehitystä ja vakaita valuuttaoloja. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen toimii Suomen edustajana valuuttarahaston hallintoneuvostossa varajäsenenään Pentti Hakkarainen. Valuuttarahaston kokouksiin osallistuu myös muun muassa ekonomisteja, neuvonantajia ja osastopäällikköjä. He seuraavat kansainvälisen talouspolitiikan kehitystä sekä toimivat pääjohtajan avustajina kokouksissa.
 
Kansainvälinen järjestelypankki BIS toimii rahataloudellisen yhteistyön foorumina, rahataloudellisena tutkimuslaitoksena ja tilastojen tuottajana sekä keskuspankkien pankkiirina. BIS toimii usein myös järjestelijänä kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä. Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu järjestelypankin säännöllisiin kokouksiin, joissa käsitellään raha- ja talouspolitiikan sekä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ajankohtaisia asioita. Tiimimme koordinoi näitä kokouksia varmistaakseen, että Suomen asiantuntijoilla on käytettävissään paras mahdollinen informaatio.

Euroopan keskuspankin neuvosto on eurojärjestelmän ylin päättävä elin ja osastomme vakituinen työllistäjä. Pääjohtajamme on niin EKP:n neuvoston kuin yleisneuvostonkin jäsen. Neuvosto kokoontuu Frankfurtissa säännöllisesti, ja kokouksiin osallistuu pääjohtajan lisäksi vuoroittain vaihtuva accompanying person eli avustaja Suomen Pankista. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia euroalueen ja maailmantalouden asioita. Joka kolmas neuvoston kokouksista on "korkokokous" eli rahapolitiikkakokous. Kokouksissa käsitellään tällä hetkellä muun muassa Kreikan pankkitoimintaa sekä brexitiä ja sen mahdollisia vaikutuksia.

Omat tehtäväni keskittyvät pääasiassa kokousvalmisteluihin. Lento- ja hotellivarausten tekemisen lisäksi tiimimme ylläpitää jokaisen kokouksen yhteyteen luotua sähköistä työtilaa. Työtiloihin ladataan kaikki tarvittavat kokousasiakirjat asiantuntijoiden käytettäviksi ja kommentoitaviksi. Asiakirjoista ja asiantuntijoiden kommenteista kootaan pääjohtajalle linjaus, joka toimii tärkeänä apuvälineenä kokouksissa.

Kiireen ja ajoittain hektisenkin aikataulun vallitessa on ensiarvoisen tärkeää, että osastomme tiimityöskentely toimii. Hyvä ja kannustava ilmapiiri sekä toisten tukeminen ovat asioita, jotka tekevät kesätyöstäni erityisen mielekkään. Lisäksi itseni haastaminen sekä työni tulosten näkeminen merkitsevät minulle paljon. Kansainvälinen yksikkö on osoittautunut minulle mainioksi kesätyöpaikaksi.

Kesän 2016 bloggaajien esittely

1.7.2016

Henni Tahvanainen henkilöstö- ja talousohjaustoimistosta

Jenna Björklund, Teemu Heinilä, Arla Behm ja Marika Paloniemi kertovat tänä vuonna työtehtävistään Suomen Pankin kesätyöblogissa. Kahdelle ensimmäiselle keskuspankki on työympäristönä jo tuttu – Jenna on ollut pankissa aiemmin niin korkeakouluharjoittelijana kuin kesätyöntekijänäkin, Teemu puolestaan palaa pankkiin jo neljättä kertaa. Kummatkin opiskelevat Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa taloustiedettä ja työskentelevät parhaillaan rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla. Jennan tehtävät sijoittuvat yleisvalvontatoimistoon, jossa työskennellään rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yleisvalvonnan lisäksi maksu- ja selvitysjärjestelmäsimulaattorin parissa. Kesätyötehtävät koostuvat konsultaatioista, erinäisistä seurantatehtävistä sekä maksamiseen liittyvistä selvityksistä. Jenna odottaa kesältä ennen kaikkea haastavia työtehtäviä ja mahdollisuuksia oppia uutta alan asiantuntijoiden opastuksella.
 
Teemu työskentelee rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston vakausanalyysitoimistossa. Kesäekonomistin tehtävässä hän on päässyt osallistumaan markkinoiden ja instituutioiden toimintaan liittyvään seuranta- ja analyysityöhön. Teemu kertoo kesätyön hakemisen Suomen Pankista olleen itsestäänselvyys, sillä keskuspankki on arvostettu työnantaja taloustieteen opiskelijoiden keskuudessa. Ensimmäiset hakupaperit hän laittoi vuonna 2013, jolloin tie vei rahahuolto-osastolle. Tänä kesänä Teemun tavoitteena on päästä seuraamaan ekonomistien työtä lähietäisyydeltä ja oppia käytännön taitoja, joita luentosalit eivät pysty tarjoamaan. Teemun tasapainottelu kesätyön ja vapaa-ajan välillä onnistuu monipuolisen liikunnan avulla.Uusina kesätyöntekijöinä pankkiin saapuivat Arla ja Marika. Arla opiskelee Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa ja työskentelee tämän kesän johdon sihteeristön kansainvälisessä yksikössä, jossa hänen työnkuvaansa kuuluvat valmistelukoordinaattorin sekä assistentin työtehtävät. Johdon sihteeristö toimii pankin ylimmän johdon esikuntana, ja sen päätehtävänä on osallistua käytännön valmisteluihin niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla. Sihteeristö avustaa muun muassa viestinnässä, juridisissa selvityksissä sekä päätöksenteon suunnittelussa. Osaston tehtäviin kuuluvat myös ylimmän johdon assistenttipalvelut, asiakirjahallinnosta ja kirjastopalveluista vastaaminen sekä rahamuseo. Kansainvälinen yksikkö valmistelee politiikkalinjauksia ja taustamateriaaleja johtokunnan jäsenten kansainvälisen toiminnan tueksi. Vastuualueisiin kuuluvat muun muassa EKP:n neuvoston, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvoston (ESRB), Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ja Kansainväliseen valuuttarahaston (IMF) kokousten valmistelu, koordinointi sekä suhteiden ylläpito. Arlan työpäivään kuuluvat tyypillisesti assistentin päivittäiset tehtävät, kuten kokousjärjestelyt sekä dokumenttien hallinta.
 
Marika opiskelee viidennettä vuotta viestintätieteitä Vaasan yliopistossa, jossa hänen pääaineenaan on digitaalinen media. Hän työskentelee kesän johdon sihteeristön viestintäyksikössä, jossa hänen työtehtävät koostuvat verkkosivujen päivittämisestä, työyhteisöviestinnästä, asiakaspalvelusta sekä mediaseurannasta. Hän on myös päässyt mukaan henkilöstölehti Pankon toimittamiseen. Marikan toiveena on päästä tutustumaan pankin toimintaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Häntä kiinnostavat erityisesti tavat, joilla Suomen Pankki osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä rakentaa julkisuuskuvaansa sosiaalisen median eri kanavien välityksellä. Marikan kesä koostuu töiden lisäksi gradun kirjoittamisesta sekä EM-jalkapallon seuraamisesta.

Suomen Pankin kesätyöblogin paluu!

 17.6.2016

Henni Tahvanainen henkilöstö- ja talousohjaustoimistosta
 
Suomen Pankin kesätyöblogi sai alkunsa lähes tasan vuosi sitten kesäkuussa 2015. Sen tavoitteena oli avata ja selventää pankin eri osastojen ja toimistojen tehtäviä pankin toiminnasta kiinnostuneille nuorille. Blogin kautta kesätyönhakijat pääsivät tutustumaan pankin tarjoamiin työtehtäviin sekä nykyisiin kesätyöntekijöihin. Positiivisen palautteen innoittamana päätimme jatkaa kirjoittelua tänäkin kesänä.

Ennen kesän 2016 bloggaajien esittelyä on aika kuulla muutaman edellisvuoden kirjoittajan kuulumisia. Allekirjoittanut on palannut tutun työpöydän äärelle henkilöstö- ja talousohjaustoimistoon, kun taas Adam on siirtynyt uusien haasteiden pariin pankin ulkopuolelle. Otto ja Aleksi työskentelevät yhä pankissa, tosin uusien tehtävien parissa. Otto työskentelee nykyään kesätyöntekijänä järjestelmäsuunnittelijan tehtävissä hallinto-osaston IT-yksikössä, jossa hänen päätehtävään on raportointi- ja analyysijärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Hänen mukaansa työn kautta opitut tekniset taidot tuovat toivottua lisäarvoa yliopistossa opitulle akateemiselle osaamiselle. Aleksi puolestaan työskentelee vakinaisena markkina-analyytikkona pankkitoimintaosaston markkinaoperaatioiden toimistossa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat rahoitusmarkkinoiden seuranta ja analyysi sekä eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan toteutus ja valmistelu. Seuraavassa blogitekstissä paljastamme tämän kesän bloggaajat ja tutustumme heidän työtehtäviinsä.Suomen
Pankki on sitoutunut tarjoamaan kymmeniä kesätyöpaikkoja vuosittain. Kesällä 2016 paikkoja oli avoinna yhteensä 51, joista 29 oli ulkoisessa haussa. Lisäksi edellisvuoden kesätyöntekijöistä 22 palasi tänäkin kesänä pankkiin. Hakemuksia tuli yhteensä reilut 2 600. Syitä suureen hakijamäärään on monia  pankki on saanut kiitosta erityisesti haastavista työtehtävistä ja työyhteisön hyvästä ilmapiiristä. Suomen Pankki oli kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa tehdyn Universumin tutkimuksen mukaan julkisen sektorin suosituin työnantaja. Suomen Pankki on myös mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka myötä sitoudumme tarjoamaan kesätyöntekijöille mielekästä työtä, kohtuullisen palkan sekä perehdytystä ja työssä ohjaamista muun muassa palautekeskustelujen muodossa. 

 

 

 

Kesätöissä Suomen Pankissa